Bransjens utfordringer og krav

APG-bransjen er preget av manuell håndtering av løse bilag, kontanter, kvitteringer før fakturering av kunde.

For å sikre et korrekt faktureringsgrunnlag er du avhengig av en digital håndtering av verdikjeden i din virksomhet, som f.eks. virksomhetens vektsystemer, økonomisystem, adgangskontroll eller liknende.

Økt krav til effektivitet og lønnsomhet, krever gode løsninger som automatiserer, sikrer dataflyt og reduserer antall manuelle oppgavene. Det er viktig at forretningkritisk informasjon registreres én gang og at korrekt datagrunnlag er tilgjengelig, hele tiden.

Vi har løsningen for din virksomhet

I mer enn 20 år har vi i WLCOM AS utviklet vår bransjeløsning for asfalt, pukk og grus. Online Scale™ som er en strategisk viktig bransjeløsning innen asfalt, pukk og grus.
Vi kjenner utfordringer dine, og vi tilbyr løsninger som gir bedret effektivitet og bedre dataflyt.

Med vår bransjevertikal får du...

 • Digital samhandling
 • Kontroll på verdiene og lønnsomheten
 • Bransjens beste funksjonalitet
 • Økt effektivitet i drift og administrasjon

Bransjens utfordringer og krav

APG-bransjen er preget av manuell håndtering av løse bilag, kontanter, kvitteringer før fakturering av kunde.

For å sikre et korrekt faktureringsgrunnlag er du avhengig av en digital håndtering av verdikjeden i din virksomhet, som f.eks. virksomhetens vektsystemer, økonomisystem, adgangskontroll eller liknende.

Økt krav til effektivitet og lønnsomhet, krever gode løsninger som automatiserer, sikrer dataflyt og reduserer antall manuelle oppgavene. Det er viktig at forretningkritisk informasjon registreres én gang og at korrekt datagrunnlag er tilgjengelig, hele tiden.

Vi har løsningen for din virksomhet

I mer enn 20 år har vi i WLCOM AS utviklet vår bransjeløsning for asfalt, pukk og grus Online Scale™ som er en strategisk viktig bransjeløsning innen avfall og gjenvinning.
Vi kjenner utfordringer dine, og vi tilbyr løsninger som gir bedret effektivitet og bedre dataflyt.

Med vår bransjevertikal får du...

 • Digital samhandling
 • Kontroll på verdiene og lønnsomheten
 • Bransjens beste funksjonalitet
 • Økt effektivitet i drift og administrajon

Online Scale™

Utviklet for bransjen asfalt, pukk og grus

Online Scale™ er utviklet for bransjen asfalt, pukk og grus-bransjen i over 20 år, som en del av vårt bransjekonsept. En sentral del av Online Scale™ er å sikre god datafangst i alle ledd fra transaksjoner knyttet til bilvekter, hjullastervekter, båndvekter og andre instrumenter.

Helt uavhengig av vektleverandør

Online Scale™ er helt uavhengig av vektleverandør og kan integreres mot alle typer vekter i din bedrift. Det er ikke vektene som gjør deg god, men det er systemet bak vektene som gjør deg suveren i bransjen!

Online Scale™

Utviklet for asfalt, pukk og grus

Online Scale™ er utviklet for bransjen asfalt, pukk og grus-bransjen i over 20 år, som en del av vårt bransjekonsept. En sentral del av Online Scale™ er å sikre god datafangst i alle ledd fra transaksjoner knyttet til bilvekter, hjullastervekter, båndvekter og andre instrumenter.

Helt uavhengig av vektleveandør

Online Scale™ er helt uavhengig av vektleverandør og kan integreres mot alle typer vekter i din bedrift. Det er ikke vektene som gjør deg god, men det er systemet bak vektene som gjør deg suveren i bransjen!

Adgangskontroll & identifisering

Med Online Scale™ har  du full kontroll på anlegget. Velg mellom flere løsning for identifisering og adgangskontroll.

 • Sjåførterminaler
 • Identifisering med bruk av RFID
 • LPR (license plate recongnition) teknologi
 • Automatisk identifisering med brikke i bil

Mottak & utlevering

 • Automatisk vektregistrering, og software for mottak eller utlevering av varer/fraksjoner og tjenester.
 • Systemstøtte for stikkeprøvekontroll for deponi
 • Avviksregistrering
  • Drivere, integrasjoner, PLS, sensorer, terminaler og vekter.
Lagerhold

Lagerhold

Få oversikt over dine fraksjoner.

 • Lagerhold av varer/fraksjoner; IT-støtte i sortering.
 • Containerveiing
 • Automatisk vektregistrering
Rapporter

Rapporter

God oversikt med tilpassede rapporter eller standardrapporter i Online Scale.

 • Kraftig rapporteringsmotor
 • Fra enkle faste rapporter til bruk av kjent pivotfunksjonalitet
 • Tilgang til rapporter i WEB
 • Eksport eller dataintegrasjon mot datavarehus eller BI løsninger
ordreogsalg

Ordre & Salg

Motta bestillinger fra kunder via EDI eller la kundene legge sine bestillinger i WEB-portalen som overfører salgsordene rett inn i Online Scale. Priser og rabatter vedlikeholder dere enkelt i sentrale registre, slik at kundene blir fakturert for riktig pris.

 • Selvbetjent løsning for bestilling på WEB
 • Integrasjonsmuligheter med andre systemer
 • God oversikt over alle ordre statuser

Produksjon

 • Flytting av innsatsfaktorer/råvarer i produksjonsprosess.
 • Driftsjournalføring, spesielt egnet for flis -og pukk produksjon e.l.
 • Oppgave/ordreløsning

Ekspedering og betaling

Betalingsløsninger for ekspedering av privat og næring.

 • Prismatrise med stor fleksibilitet i konfigurering og automatikk.
 • Kasseløsning som en del av bransjeløsningen. Legg til artikler, priser og kunder enkelt i Online Scale.
 • Betalingsautomat

Transportløsning

 • Egen transportapp for sjåførene
 • Transportløsning, «ordretorg»

Adgangskontroll & identifisering

Avansert EDI sørger for en effektiv kommunikasjon mot dagligvarebransjen.

 • Ordrebekreftelse, full og light.
 • Faktura
 • Pakkseddel, nivå 3 og 4.
 • Reklamasjon
 • Innkjøp

Mottak & utlevering

 • Automatisk vektregistrering, og software for mottak eller utlevering av varer/fraksjoner og tjenester.
 • Systemstøtte for stikkeprøvekontroll for deponi
 • Avviksregistrering
  • Drivere, integrasjoner, PLS, sensorer, terminaler og vekter.
Lagerhold

Lagerhold

Få oversikt over dine fraksjoner.

 • Lagerhold av varer/fraksjoner; IT-støtte i sortering.
 • Containerveiing
 • Automatisk vektregistrering
Rapporter

Rapporter

God oversikt med tilpassede rapporter eller standardrapporter i Online Scale.

 • Kraftig rapporteringsmotor
 • Fra enkle faste rapporter til bruk av kjent pivotfunksjonalitet
 • Tilgang til rapporter i WEB
 • Eksport eller dataintegrasjon mot datavarehus eller BI løsninger
ordreogsalg

Ordre & Salg

Motta bestillinger fra kunder via EDI eller la kundene legge sine bestillinger i WEB-portalen som overfører salgsordene rett inn i Online Scale. Priser og rabatter vedlikeholder dere enkelt i sentrale registre, slik at kundene blir fakturert for riktig pris.

 • Selvbetjent løsning for bestilling på WEB
 • Integrasjonsmuligheter med andre systemer
 • God oversikt over alle ordre statuser

Produksjon

 • Flytting av innsatsfaktorer/råvarer i produksjonsprosess.
 • Driftsjournalføring, spesielt egnet for flis -og pukk produksjon e.l.
 • Oppgave/ordreløsning

Transportløsning

 • Egen transportapp for sjåførene
 • Transportløsning, «ordretorg»

Ekspedering og betaling

Betalingsløsninger for ekspedering av privat og næring.

 • Prismatrise med stor fleksibilitet i konfigurering og automatikk.
 • Kasseløsning som en del av bransjeløsningen. Legg til artikler, priser og kunder enkelt i Online Scale.
 • Betalingsautomat
visma partner

Økonomi, lønn og HR

Visma leverer moderne og brukervennlige økonomi/HR systemer, som en del av WLCOM sin bransjeløsning.

Les mer om våre produkter fra Visma her.

bransjeløsning

Hvilken løsning passer din virksomhet?

Private, Public eller Hybrid?

Det finnes mange varianter av løsninger. Alle med sine styrker og svakheter. Valget av riktig system og løsning kan variere fra ulike virksomheter, bransjer og ikke minst deres krav til oppetid og sikkerhet. I en tett dialog med våre rådgivere finner vi fram til den riktige løsningen for din virksomhet.

digitalisere

Hvorfor digitalisere?

Digitalisering handler ikke om å ha mest mulig teknologi, men å utnytte den best mulig til å drive effektivt, øke sin konkurransekraft og utnytte nye forretningsmuligheter.

Våre rådgivere og konsulenter besitter en utfyllende kompetanse innen digitalisering, IT-drift, samtidig med et sterkt fokus på gevinstrealisering. Dette føler vi er oppskriften for å lykkes, sammen med våre kunder.

Vi har fokus på din sikkerhet

Med et stadig økende trusselbilde i den digitale verden, er det viktig å tilegne seg gode løsninger og rutiner for IT-sikkerhet i valget av nye løsninger.Med valg av oss som din IT-partner kan du være sikker på at ditt krav om sikkerhet og oppetid alltid vil være vår prioritet.

nyheter

Nyhetsbrev

Få produktnyheter og informasjon, rett i innboksen.

nyheter

Brosjyrepakke på e-post

Vi sender deg en brosjyrepakke over mye av funksjonaliteten i Online Scale™.

 • Videomodul
 • Signaturmodul
 • Sjåførterminal
 • Bom og lysmodul

og mye mer..

wlcom logo

Hvorfor velge WLCOM?

WLCOM AS sitt fokus siden 1992 er å levere gode bransjeløsninger med reell verdi for industriell produksjon, næringsmiddelbransjen, avfall og gjenvinning og asfalt, pukk og grus (APG).

WLCOM har en stor kundeportefølje bestående av anerkjente selskaper både lokalt, regionalt og det nordiske markedet.

Hvorfor velge en bransjeløsning?

Med en bransjeløsning får du velprøvd løsning, tilpasset dagens krav fra kjeder, nasjonale myndigheter og EU, skreddersydd for dine oppgaver.

Designet for å dekke behovene for virksomheter i samme bransje med en helhetlig løsning fra samme leverandør.

Hvordan jobber vi?

I en tett dialog med våre kunder er vi alltid på jakt etter nye digitale løsninger for APG-bransjen. Våre bransjekonsulenter besitter en utfyllende kompetanse, en velprøvd prosjektmetodikk og et sterkt  fokus på gevinstrealisering. Dette føler vi er oppskriften for  å lykkes, sammen med våre kunder.