Asfalt, pukk og grus 

Asfalt, pukk og grus

Tilfredsstill bransjens krav og ufordringer

APG-bransjen er preget av manuell håndtering av løse bilag, kontanter, kvitteringer før fakturering av kunde. 

For å sikre et korrekt faktureringsgrunnlag er du avhengig av en digital håndtering av verdikjeden i din virksomhet, som f.eks. virksomhetens vektsystemer, økonomisystem, adgangskontroll eller liknende.

Økt krav til effektivitet og lønnsomhet, krever gode løsninger som automatiserer, sikrer dataflyt og reduserer antall manuelle oppgavene. Det er viktig at forretningkritisk informasjon registreres en gang og at korrekt datagrunnlag er tilgjengelig, hele tiden.

Hva sier våre kunder om bransjeløsningen?

Play Video
«For oss har det vært en overgang fra tradisjonelt bruk av penn og papir, til å bli mer automatiske og digitale. En av de største fordelene er at vi nå har tilgang til våre data til enhver tid. Vi er nå online i både produksjon og salg, og har fått full kontroll på varelageret. Resultatet av digitaliseringen er at vi har redusert mye manuelt arbeid, er online til enhver tid og fakturerer hurtigere.»

Vi løser mange av programvarebehovene for Asfalt og Bergindustri

I mer enn 20 år har vi utviklet vår bransjeløsning for asfalt og bergindustri. Vi kjenner dine utfordringer, og tilbyr løsninger som knytter flere av dine forretningsprosesser sammen. Vi gjør det mulig for deg å samle flere av dine programvarebehov fra ordre, vektsystem og transporthåndtering i en felles løsning for din bransje. Dette gir deg unike fordeler som:

 • Digital samhandling
 • Kontroll på verdiene og lønnsomheten
 • Økt effektivitet i drift og administrasjon
 • Elektronisk håndtering av vektregistrering fra hjullastervekt, brovekt eller andre vekter.
Ordre på anlegg

Adgangskontroll

Med Online Scale™ har  du full kontroll på anlegget. Velg mellom flere løsning for identifisering og adgangskontroll.
 • Sjåførterminaler
 • Identifisering med bruk av RFID
 • ANPR (Automatisk skiltgjenkjennelse)
 • Automatisk identifisering med brikke i bil
 • Mottak / Utlevering

  • Automatisk vektregistrering, og software for mottak eller utlevering av varer/fraksjoner og tjenester.
  • Systemstøtte for stikkeprøvekontroll for deponi
  • Avviksregistrering
   • Drivere, integrasjoner, PLS, sensorer, terminaler og vekter.

  Lager

  Få oversikt over dine fraksjoner.

   • Lagerhold av varer/fraksjoner; IT-støtte i sortering.
   • Containerveiing
   • Vektsystem for automatisk vektregistrering

  Rapporter / Analyse

  God oversikt med tilpassede rapporter eller standardrapporter i Online Scale.

  • Kraftig rapporteringsmotor
  • Fra enkle faste rapporter til bruk av kjent pivotfunksjonalitet
  • Tilgang til rapporter i WEB
  • Eksport eller dataintegrasjon mot datavarehus eller BI løsninger

  Ordre

  Motta bestillinger fra kunder via EDI eller la kundene legge sine bestillinger i WEB-portalen som overfører salgsordrene rett inn i Online Scale. Priser og rabatter vedlikeholder dere enkelt i sentrale registre, slik at kundene blir fakturert for riktig pris.

   • Selvbetjent løsning for bestilling på WEB
   • Integrasjonsmuligheter med andre systemer
   • God oversikt over alle ordre statuser

  Produksjon

  • Flytting av innsatsfaktorer/råvarer i produksjonsprosess.
  • Driftsjournalføring, spesielt egnet for flis -og pukk produksjon e.l.
  • Oppgave/ordreløsning

  Transport

  Få oversikt over oppdrag, prosjekter og kapasitet med transportstyring for anlegg- og massetransport. Kjøreordrekontor og app for sjåfører

  Betaling

  Betalingsløsninger for ekspedering av privat og næring.

  • Prismatrise med stor fleksibilitet i konfigurering og automatikk.
  • Kasseløsning som en del av bransjeløsningen. Legg til artikler, priser og kunder enkelt i Online Scale.
  • Betalingsautomat

  Økonomi

  WLCOM leverer moderne og brukervennlige økonomi/HR systemer fra Visma, som en del av WLCOM sin bransjeløsning.

  Hvorfor velge WLCOM?

  WLCOM AS sitt fokus siden 1992 er å levere gode bransjeløsninger med reell verdi for industriell produksjon, næringsmiddelbransjen, avfall og gjenvinning og asfalt, pukk og grus (APG). 

  WLCOM har en stor kundeportefølje bestående av anerkjente selskaper både lokalt, regionalt og det nordiske markedet.

  Hvorfor bransjeløsning?

  Med en bransjeløsning får du velprøvd løsning, tilpasset dagens krav fra kjeder, nasjonale myndigheter og EU, skreddersydd for dine oppgaver.

  Designet for å dekke behovene for virksomheter i samme bransje med en helhetlig løsning fra samme leverandør.

  Hvordan jobber vi?

  I en tett dialog med våre kunder er vi alltid på jakt etter nye digitale løsninger for APG-bransjen. Våre bransjekonsulenter besitter en utfyllende kompetanse, en velprøvd prosjektmetodikk og et sterkt  fokus på gevinstrealisering. Dette føler vi er oppskriften for  å lykkes, sammen med våre kunder.