Asfalt, pukk og grus

WLCOM sin bransjeløsning for asfalt, pukk og grus

Online Scale™

Online Scale™ er utviklet for bransjen asfalt, pukk og grus-bransjen i over 20 år, som en del av vårt bransjekonsept. En sentral del av Online Scale™ er å sikre god datafangst i alle ledd fra transaksjoner knyttet til bilvekter, hjullastervekter, båndvekter og andre instrumenter.

Helt uavhengig av vektleveradør

Online Scale™ er helt uavhengig av vektleverandør og kan integreres mot alle typer vekter i din bedrift. Det er ikke vektene som gjør deg god, men det er systemet bak vektene som gjør deg suveren i bransjen!

Velg funksjonalitet som passer deg

Adgangskontroll

Med Online Scale™ har  du full kontroll på anlegget. Velg mellom flere løsning for identifisering og adgangskontroll.

 • Sjåførterminaler
 • Identifisering med bruk av RFID
 • LPR (license plate recongnition) teknologi
 • Automatisk identifisering med brikke i bil
Vis mer

Mottak og utlevering

 • Automatisk vektregistrering, og software for mottak eller utlevering av varer/fraksjoner og tjenester.
 • Systemstøtte for stikkeprøvekontroll for deponi
 • Avviksregistrering
  • Drivere, integrasjoner, PLS, sensorer, terminaler og vekter.
Vis mer

Lager

Få oversikt over dine fraksjoner.

  • Lagerhold av varer/fraksjoner; IT-støtte i sortering.
  • Containerveiing
  • Automatisk vektregistrering
Vis mer

Rapporter

God oversikt med tilpassede rapporter eller standardrapporter i Online Scale.

 • Kraftig rapporteringsmotor
 • Fra enkle faste rapporter til bruk av kjent pivotfunksjonalitet
 • Tilgang til rapporter i WEB
 • Eksport eller dataintegrasjon mot datavarehus eller BI løsninger
Vis mer

Ordre

 • Motta bestillinger fra kunder via EDI eller la kundene legge sine bestillinger i WEB-portalen som overfører salgsordrene rett inn i Online Scale. Priser og rabatter vedlikeholder dere enkelt i sentrale registre, slik at kundene blir fakturert for riktig pris.

  • Selvbetjent løsning for bestilling på WEB
  • Integrasjonsmuligheter med andre systemer
  • God oversikt over alle ordre statuser
Vis mer

Produksjon

 • Flytting av innsatsfaktorer/råvarer i produksjonsprosess.
 • Driftsjournalføring, spesielt egnet for flis -og pukk produksjon e.l.
 • Oppgave/ordreløsning
Vis mer

Betaling

Betalingsløsninger for ekspedering av privat og næring.

 • Prismatrise med stor fleksibilitet i konfigurering og automatikk.
 • Kasseløsning som en del av bransjeløsningen. Legg til artikler, priser og kunder enkelt i Online Scale.
 • Betalingsautomat
Vis mer

Transport

 • Motta bestillinger fra kunder via EDI eller la kundene legge sine bestillinger i WEB-portalen som overfører salgsordene rett inn i Online Scale. Priser og rabatter vedlikeholder dere enkelt i sentrale registre, slik at kundene blir fakturert for riktig pris.

  • Selvbetjent løsning for bestilling på WEB
  • Integrasjonsmuligheter med andre systemer
  • God oversikt over alle ordre statuser

Les mer vår løsning for transport

Vis mer

Økonomi

WLCOM leverer moderne og brukervennlige økonomi/HR systemer fra Visma, som en del av WLCOM sin bransjeløsning.

Les mer om våre løsninger fra Visma her

Vis mer
«For oss har det vært en overgang fra tradisjonelt bruk av penn og papir, til å bli mer automatiske og digitale. En av de største fordelene er at vi nå har tilgang til våre data til enhver tid.Vi er nå online i både produksjon og salg, og har fått full kontroll på varelageret. Resultatet av digitaliseringen er at vi har redusert mye manuelt arbeid, er online til enhver tid og fakturerer hurtigere.»
Arild Frøseth
Daglig leder, Frøseth AS

Møt pukk og grus-bransjens utfordringer og krav

APG-bransjen er preget av manuell håndtering av løse bilag, kontanter, kvitteringer før fakturering av kunde.

For å sikre et korrekt faktureringsgrunnlag er du avhengig av en digital håndtering av verdikjeden i din virksomhet, som f.eks. virksomhetens vektsystemer, økonomisystem, adgangskontroll eller liknende.

Økt krav til effektivitet og lønnsomhet, krever gode løsninger som automatiserer, sikrer dataflyt og reduserer antall manuelle oppgavene. Det er viktig at forretningkritisk informasjon registreres én gang og at korrekt datagrunnlag er tilgjengelig, hele tiden.

Få full kontroll på hele virksomheten

I mer enn 20 år har vi i WLCOM AS utviklet vår bransjeløsning for asfalt, pukk og grus. Online Scale™ som er en strategisk viktig bransjeløsning innen asfalt, pukk og grus.
Vi kjenner utfordringer dine, og vi tilbyr løsninger som gir bedret effektivitet og bedre dataflyt. Med vår bransjeløsning oppnår du,

 • Digital samhandling
 • Kontroll på verdiene og lønnsomheten
 • Bransjens beste funksjonalitet
 • Økt effektivitet i drift og administrasjon
Arbeid med pukk og grus
bransjeløsning

Hvilken løsning passer din virksomhet?

Det finnes mange varianter av løsninger. Valget av riktig system og løsning kan variere fra ulike virksomheter, bransjer og ikke minst deres krav til oppetid og sikkerhet. I en tett dialog med våre rådgivere kommer vi med forslag til passende løsning for din virksomhet.

Hvorfor velge WLCOM?

WLCOM AS sitt fokus siden 1992 er å levere gode bransjeløsninger med reell verdi for industriell produksjon, næringsmiddelbransjen, avfall og gjenvinning og asfalt, pukk og grus (APG).

WLCOM har en stor kundeportefølje bestående av anerkjente selskaper både lokalt, regionalt og det nordiske markedet.

Hvorfor velge en bransjeløsning?

Med en bransjeløsning får du velprøvd løsning, tilpasset dagens krav fra kjeder, nasjonale myndigheter og EU, skreddersydd for dine oppgaver.

Designet for å dekke behovene for virksomheter i samme bransje med en helhetlig løsning fra samme leverandør.

Hvordan jobber vi?

I en tett dialog med våre kunder er vi alltid på jakt etter nye digitale løsninger for APG-bransjen. Våre bransjekonsulenter besitter en utfyllende kompetanse, en velprøvd prosjektmetodikk og et sterkt  fokus på gevinstrealisering. Dette føler vi er oppskriften for  å lykkes, sammen med våre kunder.

Kontakt oss for en demo