Category: Referanser

Handl Norway

Handl Norway valgte grossistløsning fra WLCOM

Handl Norway har opplevd stor vekst siden oppstarten av selskapet i 2018. Vi kjøper en stor mengde varer fra hele verden, og distribuerer videre til alle dagligvarekjedene i Norge. Vi jobber i en kompleks bransje med store krav til sporing og dokumentasjon, noe som gjør det helt nødvendig med gode systemer for å ivareta krav og regler i det daglig arbeidet.

Les Mer »

Softwarestøtte i kjøttproduksjon for Roar Stang

Med å samle flere systembehov til et overordnet forretningssystem opplevde Roar Stang en stor tidsbesparelse knyttet til registrering av data. Med bruk av digital sporing fra leverandør til kunde, har de alltid en oversikt over hvilke råvarer som er benyttet til hvilken produksjon og hvilken batch kundene har mottatt.

Les Mer »