Fra sjåførterminal til mobilapplikasjon for SAR AS

SAR tilbyr totalløsninger innen avfallhåndtering av både offshore -og landbaserte industri. En del av tilbudet til markedet er utleie, utsett og henting av avfallscontainere. SAR Sandnessjøen var på markedet og så etter en mer effektiv måte å håndtere sine transportoppdrag, samt veie sine avfallscontainere mer effektivt. Løsningen ble et system for transportstyring, tilpasset med automatisk […]

Handl Norway valgte grossistløsning fra WLCOM

Handl Norway

Handl Norway har opplevd stor vekst siden oppstarten av selskapet i 2018. Vi kjøper en stor mengde varer fra hele verden, og distribuerer videre til alle dagligvarekjedene i Norge. Vi jobber i en kompleks bransje med store krav til sporing og dokumentasjon, noe som gjør det helt nødvendig med gode systemer for å ivareta krav og regler i det daglig arbeidet.

Enklere hverdag med stabil IT-drift

Siden 1988 har vi brukt WLCOM som vår lokale IT-leverandør. Fra en tid med lokale servere, med oppfølging og vedlikehold til internettbaserte skytjenester. Siden mange av våre ansatte utfører oppgaver som strekker langt utenfor kontorets fire vegger, er vi helt avhengig av løsninger som er tilgjengelig for våre ansatte, uavhengig av tid og sted. For […]

Pålitelig drift i nye lokaler for Orbit Arena

Med nytt kontorbygg var Orbit avhengig av å benytte en IT-leverandør, til å bistå i arbeidet med å finne gode løsninger for oss i det nye lokalet. Orbit Arena har et bredt spekter av tjenester og produkter, som gjør det nødvendig med en pålitelig og sikker drift. Før flytteprosessen valgte vi en ASP-plattform via WLCOM, […]

Auto Care valgte WLCOM som leverandør av skytjenester

Sommeren 2018 var vi i markedet for å finne en ny IT-partner, som kunne veilede oss gjennom prosessen til skyen. Da falt valget på WLCOM. Vi skulle gå fra en lokal serverpark med Small Business server med lokal Exchange, til Microsoft sin online Exchange-teknologi, Teams og One Drive. Det gjør det enklere for våre ansatte […]

Maskinstyring valgte WLCOM som din samarbeidspartner

Maskinstyring AS har siden 2011 benyttet WLCOM som sin samarbeidspartner. Arbeidet vi utfører er avhengig av trygge og effektive løsninger, noe som øker viktigheten av en kompetent partner. For oss er det kritisk at systemene alltid er tilgjengelig, uten nedetid. Med WLCOM får vi alltid kort responstid og raske løsninger på våre forespørsler. Vi lagrer […]

Eramet Norway AS valgte logistikk -og produksjonsløsning for prosessindustri fra WLCOM

Eramet Norway AS valgte WLCOM som sin samarbeidspartner da de skulle finne en løsning for effektiv materialhåndtering i produksjonen med bruk av hjullastere for sine tre smelteverk i Norge. Løsningen ble en unik applikasjon utviklet i et tett samarbeid mellom partene. Strenge krav til sporing og nøyaktighet Eramet Norway AS var avhengig av å ha […]

Softwarestøtte i kjøttproduksjon for Roar Stang

Med å samle flere systembehov til et overordnet forretningssystem opplevde Roar Stang en stor tidsbesparelse knyttet til registrering av data. Med bruk av digital sporing fra leverandør til kunde, har de alltid en oversikt over hvilke råvarer som er benyttet til hvilken produksjon og hvilken batch kundene har mottatt.

Digitalisering av pukkverket for Frøseth AS

Utfordringer Med produksjon på ca. 1 million masser i året var det mye manuell håndtering av veiesedler og annen innsamling av data fra sine 8 – 10 anlegg. Frøseth hadde også utfordringer knyttet til krav fra kontrollrådet vedrørende driftsjournalføring. I tillegg trengte de bedre håndtering av all massetransport til sine kunder. Løsning Med Wlcoms bransjeløsning […]