Webinarer

Mattrygghet = sporbarhet

Hvordan kan du sikre deg mot det uforutsette, samtidig som du oppfyller forbrukernes forventninger til trygge produkter? Vi ser på hvilke muligheter digitalisering av sporingsdata kan gi din bedrift. 

Webinarer

Mattrygghet = sporbarhet

Hvordan kan du sikre deg mot det uforutsette, samtidig som du oppfyller forbrukernes forventninger til trygge produkter? Vi ser på hvilke muligheter digitalisering av sporingsdata kan gi din bedrift. 

Grunndata – fundamentet for din bedrifts eksistens og videre vekst

Webinar av GS1 Norway og WLCOM AS for bedrifter innen næringsmiddelindustrien, om viktigheten av gode grunndata og unik produktidentifikasjon.

EPD-basen og viktigheten av gode grunndata på produktene dine

Alle som selger produkter til den norske dagligvarehandelen, kjenner til utfordringene med produktdata som skal registreres i flere systemer. Dette er tidkrevende arbeid med potensielt mange feilkilder. Vi ser på viktigheten av gode grunndata og EPD-basen.

Pakkseddel nivå 3 for dagligvare og byggevare

En kort introduksjon om pakkseddel nivå 3 mot byggevare og dagligvare.