Handl Norway

Handl Norway valgte grossistløsning fra WLCOM

Litt om leveransen


Purchasing

Lagerstyring

EDI mot dagligvare

Order

Integrasjon mot EPD

Invoicing

Integrasjon mot regnskapsbyrå

Handl Norway har opplevd stor vekst siden oppstarten av selskapet i 2018. Vi kjøper en stor mengde varer fra hele verden, og distribuerer videre til alle dagligvarekjedene i Norge. Vi jobber i en kompleks bransje med store krav til sporing og dokumentasjon, noe som gjør det helt nødvendig med gode systemer for å ivareta krav og regler i det daglig arbeidet.

For oss er det viktig at vi har løsninger som kan kan tilrettelegge for videre vekst og nye utvidelser av vareporteføljen på enkel og smidig måte. Tidligere har vi brukt flere ulike systemer for å løse oppgaver knyttet til lagerstyring, ordrebehandling og fakturering. Det nye forretningssystemet fra WLCOM gjør det mulig for oss å samle alle funksjonene vi trenger i et forretningssystem, noe som gir oss god sporing og dokumentasjon i hele vareflyten. Nå kan vi utføre oppgavene mer effektivt, og den ledige tiden kan vi bruke på andre viktige oppgaver, sier Heidi Bruun Woldsnes, Daglig Leder i Handl Norway.

Handl sørger for at din merkevare forvaltes på en trygg måte i alle ledd, fra import og helt ut til forbruker. Med stort engasjement og fleksibilitet strekker vi oss lagt for at vi, sammen med våre partnere, skal finne optimale løsninger som skaper vekst og lønnsomhet for alle parter.

Kunde

Handl Norway

Sted

Lillestrøm, Viken

Mål

Automation

Forretningsområde

Synes du dette virket interessant?

Vil du vite mer om denne løsningen, eller ser etter noe passende for din bedrift?

Vi tar gjerne en gjennomgang av dine behov. Kundene våre kommer mange ulike bransjer, og det er ikke uvanlig at en løsning for en kunde kan inspirere til å løse utfordringer hos en annen kunde, uavhengig av bransje.

Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp

Om WLCOM

WLCOM AS er et softwareselskap med tydelig fokus mot noen utvalgte bransjer. Vi leverer ERP-systemer som inkluderer bransjevertikaler og spesialløsninger basert på moderne teknologi og solid bransjekunnskap.

LES MER

© 2021 WLCOM AS

Org. no. 982 826 233

Medlem av Eyde-klyngen