Visma.net Expense

Play Video

Skyløsning for enkel håndtering av reiseregning og utlegg

Visma.net Expense er en digital og automatisert løsning for føring av reiseregning og utlegg. Med denne løsningen er det slutt på krøllete papirkvitteringer og kompliserte utleggsskjemaer.

De ansatte tar kun et bilde av kvitteringen med mobilen, løsningen tolker dato, valuta og beløp. Deretter sender du den videre til godkjenning. Ledere blir automatisk varslet og kan godkjenne på PC eller mobil.

Automatisk omregning av valuta

Løsningen sørger for automatisk omregning av utenlandsk valuta. Du ser alltid hvilken valutakurs som gjaldt for den aktuelle kvitteringen.

Alltid oppdatert på lover og regler

Løsningen er alltid oppdatert på dagens regler og satser, og beregner disse automatisk for deg.

Kobling til kredittkort

Integrasjon med kredittkortleverandører gjør at du kan hente dine transaksjoner direkte inn i løsningen.

Kjøring og GPS

Løsningen har integrasjon mot GPS-løsninger som logger kjørelengde, kjørerute, og bompengeutgifter.

Hvordan komme i gang med Visma.net Expense?

Løsningen for timeregistrering inngår i det nettbaserte lønnsystemet Visma.net Payroll. Den kan også integreres med Visma Lønn, Huldt & Lillevik Lønn eller Visma Enterprise HRM.

Vi er klare til å hjelpe deg