Visma.net Financials

Med Visma.net Financials effektiviserer og automatiserer du økonomiske prosesser i din bedrift. Få full oversikt over regnskapet i Visma.net.

Spar tid og ressurser med Visma.net Financials

Fakturering

Med Autoinvoice får du full kontroll på bedriftens fakturaprosesser, med enkel håndtering av fakturaer med PC eller mobil.

Send efaktura direkte fra økonomisystemet til mottakers økonomisystem eller en privatkundes nettbank.

Integrasjon mot bank

Med Autopay har du integrasjon mot din bank, så du kan arbeide med banktransaksjoner, direkte i økonomisystemet.

Analyse og rapport

Med et kraftig rapporteringsverktøy har du alltid et godt grunnlag for å legge smarte forretningsstrategier.

automatikk

Tilknytning til egne systemer

Med et stort utvalg av fleksible integrasjonsmuligheter du kan bruke eller integrere mot dine systemer tar du effektiviseringen til ett nytt steg.

Smarte utvidelser i Visma.net

Med Visma.net har du mulighet til å knytte til flere tjenester for økt effektivisering og automatisering av flere deler av virksomheten.

Visma.net Expense

Visma.net Expense er en nettbasert løsning for føring av reiseregninger og utlegg.
De ansatte tar et bilde av kvitteringen, løsningen tolker og foreslår dato, valuta og beløp.
Data sendes automatisk videre til lønnsystemet.

Noen av fordelene med Expense

 • Integrert GPS-løsning som logger kjørelengde, kjørerute og bompengeutgifter
 • Reiseregninger og utlegg sendes automatisk til godkjenning.

Les mer om Visma.net Expense i eget produktark fra Visma

Visma.net Approval

Med Visma.net Approval kan du utføre fakturagodkjenning, utlegg, ferie og timelister eller behandle søknader og ferie og fravær på nett og mobil.
Du har alltid komplett oversikt og blir varslet når du en ny oppgave som må godkjennes.

Visma.net Absence

Med Visma.net Absence kan de ansatte enkelt søke om ferie eller registrere fravær på mobilen.

Fordeler

 • Ledere, ansatte og lønningsansvarlige bruker mindre på fraværshåndtering
 • Gjør det enkelt for ledere å godkjenne eller avvise forespørsler om fravær
 • Sørger for korrekt registrering av fravær

Les mer om flere fordeler med Visma Absence i eget produktark fra Visma

Visma.net Autocollect

Med Autocollect automatiserer du arbeidet med purringer og inkasso.
Du kan velge å automatisere hele eller deler av innfordringsprosessen, der sakene blir håndtert av Visma Financial Solution AS.

info

Pris for Visma.net Financials

Prisen for pakken er ikke inkludert tilpasninger, integrasjoner, implementeringer eller support. Ta kontakt med en av våre rådgivere for en behovskartlegging og prisestimat.

Basic Financials

fra kr 1200,- pr. mnd
 • Inkludert 1 bruker 1 firma
 • Ekstra bruker 400,- /mnd
 • Ekstra firma 200,- /mnd

Standard Financials

fra kr 1500,- pr. mnd
 • Inkludert 1 bruker 1 firma
 • Ekstra bruker 400,- /mnd
 • Ekstra firma 200,- /mnd

Advanced Financials

fra kr 2900,- pr. mnd
 • Inkludert 1 bruker 1 firma
 • Ekstra bruker 400,- /mnd
 • Ekstra firma 200,- /mnd

Prisene er hentet fra Visma.no* Vi forsøker å holde prisene oppdatere til enhver tid, men det kan forekomme prisjusteringer hos Visma. Priser fra Visma.no vil alltid være gjeldende pris på produktet.

Vi er klare til å hjelpe deg i gang

Har du lyst til å vite mer om Visma.net? Kontakt oss, så hjelper vi deg gjerne.

Åpningstider: 08:00-16:00

+47 63 91 20 00

post@wlcom.no

Industrivegen 23A, 2069 Jessheim

Flytt hele virksomheten til skyen med Visma.net.

logistikk

Kombiner logistikk og finans med Visma.net. Skaff deg full kontroll på alt fra salg, innkjøp og lagerbeholdning.

forretning

En helt ny og effektiv måte å arbeide med lønn og HR. Med avansert automatikk som gir full oversikt og kontroll for lønnsansvarlig.

Med Visma.net Project Accounting får du full kontroll på budsjett, inntekter og kostnader knytttet til de ulike prosjektene i bedriften.