Visma.net Payroll

Hvorfor velge lønn i skyen?

Visma.net Payroll er en helt ny og effektiv måte å arbeide med lønn og HR. Med avansert automatikk som gir full oversikt og kontroll for lønnsansvarlig.

Visma.net Payroll gir deg enkel registrering av fravær, reise, timer og ferie på mobilen.

 • Forenkle hele lønnsprosessen
 • Enkel rapportering mot Altinn
 • Integrasjon mot bank
 • Ansatte kan registrere timer, ferie og fravær, reiseregninger og utlegg selv fra mobilen.
 • Enkel og effektiv godkjenningsflyt

Sikkerhet i skyen

Sikkerhet for dine data er en viktig del av løsningen. Med to-faktor autentisering og en høy grad av sikkerhet kan du være sikker på at dine forretningsdata er trygt plassert i skyen.

Spar tid og ressurser med smarte funksjoner

Integrasjon mot Altinn

Forenklet rapportering til Altinn med automatisk generert A-melding.

Integrasjon mot bank

Lønningen blir sendt automatisk fra banken etter lønnprosessen er ferdig i Visma.net Payroll.

Automatisering

Spar tid med automatisering av lønnsoppgaver.

Reiseregninger og utlegg

Play Video

Skyløsning for enkel håndtering av reiseregninger og utlegg.

Ferie- og fraværsregistrering

Med Visma.net Absence kan de ansatte enkelt søke om ferie eller registrere fravær på mobilen.

Ledere, ansatte og lønningsansvarlige bruker mindre på fraværshåndtering
Gjør det enkelt for ledere å godkjenne eller avvise forespørsler om fravær
Sørger for korrekt registrering av fravær

Timeregistrering på nett og mobil

Play Video

Skyløsning for enkel håndtering av reiseregninger og utlegg.

Fakturagodkjenning og utlegg

Play Video

Fakturagodkjenning, utlegg, ferie og timelister – på nett og mobil

Pris for Visma.net Payroll

Visma.net Payroll leveres i ulike pakker, basert på ulike behov. Prisen for pakken er ikke inkludert eventuelle tilpasninger, integrasjoner, implementeringer eller support. Ta kontakt med spesialist for å gjøre en behovskartlegging og et prisestimat.

Basic

fra kr 210,- pr. mnd
 • + 31,- /mnd pr.ansatt
 • Altinn-rapporter
 • Bankintegrasjon
 • Altinn-rapportering

Basic +

fra kr 210,- pr. mnd
 • + 51,- /mnd pr. ansatt
 • Bankintegrasjon
 • Altinn-rapporter
 • Timeregistrering
 • Reiseregning og utlegg
 • Godkjenningsflyt
 • Lønn
 • Fravær

Standard

fra kr 520,- pr. mnd
 • + 51,- /mnd pr. ansatt
 • All funksjonalitet som i Basic+
 • Støtte for flere ledere/godkjennere
Prisene er hentet fra Visma.no* Vi forsøker å holde prisene oppdatere til enhver tid, men det kan forekomme prisjusteringer hos Visma. Priser fra Visma.no vil alltid være gjeldende pris på produktet.
Vi er klare til å hjelpe deg