Visma.net Expense

Visma.net Expense

Med Visma.net Expense får du en digital og automatisert løsning som gjør at du kan kaste krøllete papirkvitteringer og kompliserte utleggsskjemaer.

Enkel håndtering av reiseregninger og utlegg

Med Visma.net Expense alt du trenger er tilgjengelig på nett, og alle relevante data sendes automatisk inn i det nettbaserte lønnssystemet. Leder godkjenner reiseregninger og utlegg enkelt på PC eller mobil.

Play Video

Automatisk omregning av valuta

Løsningen sørger for automatisk omregning av utenlandsk valuta. Du ser alltid hvilken valutakurs som gjaldt for den aktuelle kvitteringen.

Kjøring og GPS

Integrasjon med kredittkortleverandører gjør at du kan hente dine transaksjoner direkte inn i løsningen.

Kobling til kredittkort

Integrasjon med kredittkortleverandører gjør at du kan hente dine transaksjoner direkte inn i løsningen.

Kom i gang med Visma.net Expense

Løsningen for timeregistrering inngår i det nettbaserte lønnsystemet Visma.net Payroll. Den kan også integreres med Visma Lønn, Huldt & Lillevik Lønn eller Visma Enterprise HRM.