Visma.net Financials

Effektiviser bedriften gjennom automatisering og standardisering av dine økonomiske prosesser. Med Visma.net Financials har du alltid tilgang og full oversikt over regnskapet.

Synes du dette virket interessant, og vil gjerne vite mer?

Bruk kontaktskjema, så tar en av våre rådgivere kontakt med deg.

Integrasjon mot bank

Med Autopay har du integrasjon mot din bank, så du kan arbeide med banktransaksjoner, direkte i økonomisystemet.

Prosjektstyring

I Visma.net Financials har du fullt innsyn i prosjektenes budsjett, inntekter og kostnader.

Systemet gir komplett oversikt over alle prosjektrelaterte kostnader og er integrert med hovedbok, reskontro, salgsordre, kundefordringer og lagerstyring. banktransaksjoner, direkte i økonomisystemet.

Integrasjoner

Med et stort utvalg av fleksible integrasjonsmuligheter du kan bruke eller integrere mot dine systemer tar du effektiviseringen til ett nytt steg.

Regnskap og konsolidering

Visma.net gir bedriften helintegrert finansiell rapporterings- og analysefunksjonalitet for alle tilknyttede selskaper og datterselskaper i ett enkelt sentralisert system. På den måten eliminerer du tidkrevende og ukorrekt dataregistrering.

Rapporter og analyse

Med et kraftig rapporteringsverktøy har du alltid et godt grunnlag for å legge smarte forretningsstrategier. 

Finn den beste løsningen for deg

Prisene er hentet fra Visma.no* Vi forsøker å holde prisene oppdatere til enhver tid, men det kan forekomme prisjusteringer hos Visma. Priser fra Visma.no vil alltid være gjeldende pris på produktet.

Finans

Fra NOK

4900,-/mnd

Fritt antall brukere og godkjennere

Finans & Logistikk

Fra NOK

9300,-/mnd

Fritt antall brukere og godkjennere

Finans & Prosjekt

Fra NOK

9300,-/mnd

Fritt antall brukere og godkjennere

Komplett

Fra NOK

11 700,-/mnd

Fritt antall brukere og godkjennere

Månedlig forbruk
Inngående og utgående faktura
3.20,-*
Inngående og utgående betaling
2.10,-*
Manuelt importerte hovedboksdokumenter
1,-
Utvidelser
Ekstra selskap (finans)
350,-*
Ekstra selskap (rapportering)
350,-*
Konsernhåndtering
2650,-