Programvare for bergindustri

Programvare som er spesialutviklet for aktører som produserer pukk, grus og andre byggeråstoffer, malm og mineraler. Vi har en visjon om å skape mest mulig automatisk sammenhengende dataflyt i hele kundens virksomhet, fra råvarestadie til fakturering av dine kunder. En sentral del av løsningen er å sikre god datafangst fra transaksjoner knyttet til bilvekter, hjullastervekter, båndvekter og andre instrumenter. Løsningen er helt uavhengig av vektleverandør og kan integreres mot alle typer vekter i din bedrift.

Ordre

Motta bestillinger fra kunder via EDI eller la kundene legge sine bestillinger i WEB-portalen som overfører salgsordrene rett inn i Online Scale. Priser og rabatter vedlikeholder dere enkelt i sentrale registre, slik at kundene blir fakturert for riktig pris.
 • Selvbetjent løsning for bestilling på WEB
 • Integrasjonsmuligheter med andre systemer
 • God oversikt over alle ordre statuser
 • Utlevering av masser med hjullaster

  • Automatisk vektregistrering
  • For vektbasert salg av masser/varer med tilknytning til hjullastervekt
  • Håndterer salg av ikke-vektbaserte stykkvarer, som f.eks. strøsand, kalk e.l.

  Les mer

  Lagerhold

  Få oversikt over dine fraksjoner.
  • Lagerhold av varer/fraksjoner; IT-støtte i sortering.
  • Containerveiing
  • Vektsystem for automatisk vektregistrering

  Adgangskontroll

  Med Online Scale™ har  du full kontroll på anlegget. Velg mellom flere løsning for identifisering og adgangskontroll.
 • Sjåførterminaler
 • Identifisering med bruk av RFID
 • ANPR (Automatisk skiltgjenkjennelse)
 • Automatisk identifisering med brikke i bil
 • Ordre på anlegg

  Rapporter / Analyse

  God oversikt med tilpassede rapporter eller standardrapporter i Online Scale.
 • Kraftig rapporteringsmotor
 • Fra enkle faste rapporter til bruk av kjent pivotfunksjonalitet
 • Tilgang til rapporter i WEB
 • Eksport eller dataintegrasjon mot datavarehus eller BI løsninger
 • Produksjon

 • Flytting av innsatsfaktorer/råvarer i produksjonsprosess.
 • Driftsjournalføring, spesielt egnet for flis -og pukk produksjon e.l.
 • Oppgave/ordreløsning
 • Transport

  Få oversikt over oppdrag, prosjekter og kapasitet med transportstyring for anlegg- og massetransport. Kjøreordrekontor og app for sjåfører

  Betaling

  Betalingsløsninger for ekspedering av privat og næring.
 • Prismatrise med stor fleksibilitet i konfigurering og automatikk.
 • Kasseløsning som en del av bransjeløsningen. Legg til artikler, priser og kunder enkelt i Online Scale.
 • Betalingsautomat
 • Sjåførterminal

  Robust sjåførterminal for anlegg som er avhengig av rask og enkel selvbetjening på vekta. Benyttet av kunder i hele landet.

  Les mer

  Finans, lønn og HR

  Vi kan integrerer mot de fleste løsninger for økonomi, lønn og HR. Ser du også etter en løsning for dette, leverer vi moderne og brukervennlige økonomi/HR systemer fra Visma, tett integrert med vår bransjeløsning.

  «For oss har det vært en overgang fra tradisjonelt bruk av penn og papir, til å bli mer automatiske og digitale. En av de største fordelene er at vi nå har tilgang til våre data til enhver tid.

  Vi er nå online i både produksjon og salg, og har fått full kontroll på varelageret. Resultatet av digitaliseringen er at vi har redusert mye manuelt arbeid, er online til enhver tid og fakturerer hurtigere.» Arild Frøseth, Daglig leder i Frøseth AS

  Play Video

  Vi er medlem av Norsk Bergindustri

  Norsk Bergindustri er bransjeforeningen for hele den norske mineralnæringen. De jobber for en trygg og bærekraftig bergindustri for framtiden.