Næringsmiddel

Komplett og skalerbar ERP-løsning for virksomheter innen næringsmiddel

Utfordringer og krav for aktører innen næringsmiddel

Økende konkurranse, krav fra myndigheter og forbrukere, bransjestandarder, samt skjerpede krav fra de store dagligvarekjedene gir store utfordringer til IT-systemene i bedriften.

Stadig mer av informasjonsflyt og vareflyt forutsettes å skje mer eller mindre automatisk for at alle ledd i kjeden skal kunne oppfylle de høye kravene og samtidig være lønnsomme. De store kundene krever dette, og leverandørene blir avhengig av automatisering og struktur for å kunne være lønnsomme under disse strenge rammebetingelser.

Vi har løsningen for din virksomhet

I mer enn 20 år har vi i WLCOM AS bygget opp kompetanse og løsninger for næringsmiddelindustrien. Vi kjenner utfordringer dine, og vi tilbyr løsninger som øker din konkurranseevne.

For å oppfylle de stadig skjerpede krav og forventninger som stilles til IT-løsningene er din virksomhet avhengig av en strategisk samarbeidspartner som er tett på bransjen.

WLCOM leverer fleksible løsninger som er bygget for å møte næringsmiddelindustriens utfordringer.

Med vår bransjevertikal får du...

 • Digital samhandling i hele verdikjeden
 • Kontroll på verdiene og lønnsomheten
 • Økt effektivitet i drift og administrasjon
 • Merking, sporing og tilbakekalling

Hva sier kundene om vår bransjevertikal?

Synnøve Finden
Leif Vidar
Sørland Chips
«I vår bransje trenger vi IT-løsninger som sikrer vår leveringsevne fra sporing av produkter til riktig fakturering. WLCOM bransjeløsninger er tilpasset våre behov og gir oss en enklere hverdag i et krevende og stadig skiftende marked.»
Liv Brekkenes
CIO - Scandza AS
Rørosmeieriet
«Som Norges fremste økologiske meieri var vi på jakt etter en løsning som kunne hjelpe oss med både dagens og ikke minst fremtidens behov innenfor logistikkområdet. Gjennom samarbeidet med WLCOM har vi fått en partner som er med oss og løser de utfordringer vi møter etter hvert som vi ekspanderer og utvikler oss.»
Trond Vilhelm Lund
Meieribestyrer - Rørosmeieriet
Roar Stang Kjøtt
«Vi valgte å ta i bruk Online Control da vi utvidet og bygde ny fabrikk for å få en løsning vi kunne vokse og utvikle oss med.»
Paal Stang
Daglig leder - Roar Stang Kjøtt

Online Control™

Fremtidens bransjevertikal for næringsmiddel

Online Control™ er en skalerbar og komplett ERP-løsning for næringsmiddelindustrien. Utviklet i tett samarbeid med bedrifter som møter tøffe krav fra sine eiere, myndigheter og kunder.

Løsningen tar høyde for sentrale vareregistre, standardiserte forpakningsenheter, merking i henhold til GS1 standard og avanserte EDI-løsninger.

Tilpasset din virksomhet

Med et stor spekter av standardfunksjoner og konfigurasjonmuligheter gjør vi det enkelt å tilpasse Online Control™ til bedriftens behov. I tillegg til å gjøre tilpasninger kan systemet integreres med de fleste kjente økonomisystemer og utstyr knyttet til produksjon og lagerdrift.

Online Control Vertikal

EDI

Avansert EDI sørger for en effektiv kommunikasjon mot dagligvarebransjen.

 • Ordrebekreftelse, full og light.
 • Faktura
 • Pakkseddel, nivå 3 og 4.
 • Reklamasjon
 • Innkjøp

Lagerstyring (WMS)

En moderne lagerløsning som gir effektive plukk, pakk og tellerutiner basert på digitale prosesser.

 • Flere ekspedisjons -og lagersteder
 • Riktig rullering av lager – FIFO/FEFO
 • Automatisk generering og overføring av følgeseddel og fraktdokumenter til mottaker.
 • Oversiktlig lagerhold av råvarer, ferdigvarer og emballasje

Les mer om vår lager- og logistikkløsning.

innkjøp

Innkjøp

Generer innkjøpsforslag og ordre for råvarer, handelsvarer eller emballasje og send dem effektivt til dine leverandører via EDI eller PDF. Dermed sørger du for å levere riktig vare, til riktig tid.

 • Få full kontroll på forventet og reelt mottatt volum
 • Full oversikt over hva som til enhver tid er i bestilling og hva som er tilgjengelig på lager
 • Enkel tilgang på historiske innkjøp

Rapporter

Gjør det enklere å ta riktige beslutninger med brukervennlige rapporter og et oversiktlig Dashboard.

 • Tilpass dine egne behov eller bruk en av mange std. rapportene i Online Control™
 • Pivot-funksjonalitet
 • Design skjermbilder for effektiv beslutningsstøtte

Produksjon

Med systemstøtte for hele produksjonsprosessen, fra resept, til ferdig pakket og merket produkt gir deg:

 • Full kontroll på råvarelageret og forbruk
 • Kalkuler produksjons -og pakkekostnadene på en nøyaktig måte
 • Merking av både Forbrukerpakning (F-PAK), Distrubisjonspakning (D-PAK) og Pall (T-PAK)

Merking

Tilfredsstill kjedenes krav i forhold til merking i henhold til standarder som gjelder og utvikles.

 • Forbrukerpakning (F-pak)
 • Distribusjonspakning (D-pak)
 • Pall (T-pak)
 • Transport
 • Produkt
 • Hyllekant
Salg

Salg og CRM

Hold oversikten over dialoger og aktiviteter med kunder. Lagre tilbud, avtaler, kontrakter og arbeidsdokumenter i CRM.

 • Skap en god og effektiv dialog mellom kunde og organisasjon med tilgjengelig kundeinformasjon

Kvalitet og sporing

Detaljert datafangst i prosessene som råvaremottak, produksjon og ekspedisjon gir grunnlag for rask og effektiv sporing begge veier i logistikk-kjeden.

 • Digital sporing iht. matlovens krav
 • «Kirurgisk tilbakekalling»
 • Fleksibelt dokumentarkiv gir muligheter for egne tilpasninger
 • Automatisk sammenhengende dataflyr sørger for effektiv sporing
 • Økt effektivitet og lønnsomhet i alle ledd

Ordre

Motta bestillinger fra kunder via EDI eller la kundene legge sine bestillinger i WEB-portalen.

Priser og rabatter vedlikeholder dere enkelt i sentrale registre, slik at kundene blir fakturert for riktig pris.

Økonomi

Vi leverer moderne og brukervennlige økonomi/HR systemer fra Visma, som en del av vår sin bransjeløsning.

Les mer om våre produkter fra Visma

Automatisk sammenhengende dataflyt

Løsningen er utformet for å gi effektivitet og datakvalitet i alle ledd. Vi har en visjon om å skape mest mulig automatisk sammenhengende dataflyt i hele kundens virksomhet, ut mot kunde og leverandører.

I tillegg til å levere et komplett system har vi konsulenter med lang erfaring og bransjekunnskap, som kan bistå med ytterligere tilpasninger, implementering og rådgivning for din bedrift.

bransjeløsning

Hvilken løsning passer din virksomhet?

Private, Public eller Hybrid?

Det finnes mange varianter av løsninger. Alle med sine styrker og svakheter. Valget av riktig system og løsning kan variere fra ulike virksomheter, bransjer og ikke minst deres krav til oppetid og sikkerhet. I en tett dialog med våre rådgivere finner vi fram til den riktige løsningen for din virksomhet.

digitalisere

Hvorfor digitalisere?

Digitalisering handler ikke om å ha mest mulig teknologi, men å utnytte den best mulig til å drive effektivt, øke sin konkurransekraft og utnytte nye forretningsmuligheter.

Våre rådgivere og konsulenter besitter en utfyllende kompetanse innen digitalisering, IT-drift, samtidig med et sterkt fokus på gevinstrealisering. Dette føler vi er oppskriften for å lykkes, sammen med våre kunder.

Vi har fokus på din sikkerhet

Med et stadig økende trusselbilde i den digitale verden, er det viktig å tilegne seg gode løsninger og rutiner for IT-sikkerhet i valget av nye løsninger.Med valg av oss som din IT-partner kan du være sikker på at ditt krav om sikkerhet og oppetid alltid vil være vår prioritet.

samarbeidspartner

Våre samarbeidspartnere

visma partner
compello
visolit
Honeywell Gold Partner

Medlemskap og nettverk

Teknologisk Matforum
Logma
wlcom logo

Hvorfor velge WLCOM?

WLCOM AS sitt fokus siden 1992 er å levere gode bransjeløsninger med reell verdi for industriell produksjon, næringsmiddelbransjen, avfall og gjenvinning og asfalt, pukk og grus (APG).

WLCOM har en stor kundeportefølje bestående av anerkjente selskaper både lokalt, regionalt og det nordiske markedet.

Hvorfor velge en bransjeløsning?

Med en bransjeløsning får du velprøvd løsning, tilpasset dagens krav fra kjeder, nasjonale myndigheter og EU, skreddersydd for dine oppgaver.

Designet for å dekke behovene for virksomheter i samme bransje med en helhetlig løsning fra samme leverandør.

Hvordan jobber vi?

I en tett dialog med våre kunder er vi alltid på jakt etter nye digitale løsninger for næringsmiddelbransjen. Våre bransjekonsulenter besitter en utfyllende kompetanse, en velprøvd prosjektmetodikk og et sterkt  fokus på gevinstrealisering. Dette føler vi er oppskriften for  å lykkes, sammen med våre kunder.