Om Wlcom

WLCOM AS

WLCOM AS er et IT-Rådgivningsselskap med tydelig fokus mot noen utvalgte bransjer. Vi leverer ERP-systemer som inkluderer bransjevertikaler og spesialløsninger basert på moderne teknologi og solid bransjekunnskap.

Vi er sertifisert partner på Visma sine anerkjente standardiserte forretningssystemer og har god integrasjonskompetanse. WLCOM AS utvikler selv sine unike bransjeløsninger og jobber tett sammen med våre kunder for å digitalisere og automatisere deres prosesser både i administrasjon og i verdiskapningen.

Vi har mer enn 25 år historie med effektivisering av industri- og handelsbedrifter og har en betydelig kundeportefølje bestående av anerkjente selskaper lokalt, nasjonalt og i det nordiske markedet. Med vår beliggenhet rett ved Gardermoen når vi effektivt ut til alle våre kunder.

Noen av våre satsningsområder er:

Analytisk tilnærming til valg av løsning

Skybaserte tjenester er selvsagt en stadig større del av IT-tjenestene vi leverer. Men, med vår mangeårige kjennskap til industriens behov er vi opptatt av en analytisk tilnærming til valg av løsning. I svært mange tilfeller vil løsningene være basert på en kombinasjon av skytjenester og lokal prosessering, eller såkalt Edge Computing.

Vi vet at vår suksess er basert på at vi skaper reelle verdier for kundene. Våre engasjerte og kompetente medarbeidere, samt unike og fleksible løsninger ivaretar dette.

Noen av bransjene vi har spesielt fokus på er de mest krevende når det gjelder Digitalisering og Elektronisk samhandling i verdikjeden. Denne kompetansen kommer alle våre kunder til gode!

Våre partnere

Medlemskap og nettverk

Kontakt oss for en uforpliktende prat