Eramet Norway AS

Eramet Norway AS valgte WLCOM som sin samarbeidspartner da de skulle finne en løsning for effektiv materialhåndtering i produksjonen med bruk av hjullastere for sine tre smelteverk i Norge.

Handl Norway

Handl Norway AS

«Nå kan vi løse alle våre oppgaver vi trenger for å distribuere varer til dagligvarekjedene…»

Frøseth AS

«Resultatet av digitaliseringen er at vi har redusert veldig mye manuelt arbeid, og er online til enhver tid…»

SAR AS

Nå blir informasjonsflyten håndtert mellom kontor og sjåfør digitalt. Dette gjør at informasjonsflyten går raskere og faktureringen går hurtigere

Roar Stang AS

Med bruk av digital sporing fra leverandør til kunde, har de alltid en oversikt over hvilke råvarer som er benyttet til hvilken produksjon og hvilken batch kundene har mottatt.

Autocare AS

«Erfaringen med WLCOM er at de er fleksible, og benyttes i stor grad til rådgivning i forbindelse med innføring av nye systemer, sikkerhetsløsninger og innkjøp av klientutstyr…»

Orbit Arena AS

«Resultatet av digitaliseringen er at vi har redusert veldig mye manuelt arbeid, og er online til enhver tid…»

Mathiesen Eidsvold Værk ANS

«For oss er det viktig at vi har en partner vi kan ha fast kontakt med, og rådføre oss i valg av nye løsninger…»

Maskinstyring AS

Digitalisering er et viktig område for Maskinstyring AS som er en leverandør av fremtidsrettede løsninger for entreprenører, byggherrer, arkitekter og konsulenter. Med WLCOM som vår samarbeidspartner kan vi fokusere på våre kjerneoppgaver…