Referanser

Referanser

Eramet Norway AS

Eramet Norway AS valgte logistikk -og produksjonsløsning for prosessindustri fra WLCOM

Eramet Norway AS valgte WLCOM som sin samarbeidspartner da de skulle finne en løsning for effektiv materialhåndtering i produksjonen med bruk av hjullastere for sine tre smelteverk i Norge.

Handl Norway AS

Handl Norway valgte grossistløsning fra WLCOM

«Nå kan vi løse alle våre oppgaver vi trenger for å distribuere varer til dagligvarekjedene…»

Play Video about Handl Norway

Rørosmeieriet AS

Rørosmeieriet valgte vår forretningsløsning for nærings -og nytelsesmidler

Fossens eftf AS

Fossens eftf AS valgte vårt system for salg av masser fra hjullaster og brovekt

Fossens eftf. er en leverandør av de fleste typer sand og singel, med lokasjon på Brennemoen grustak ved Mysen. De siste årene har Fossens efts opplevd en stabil vekst, noe som har gjort behovet for økt kapasitet og mer systemstøtte nødvendig.

Roar Stang Kjøtt AS

Softwarestøtte i kjøttproduksjon

Med bruk av digital sporing fra leverandør til kunde, har de alltid en oversikt over hvilke råvarer som er benyttet til hvilken produksjon og hvilken batch kundene har mottatt.

Frøseth AS

Digitalisering av pukkverket for Frøseth

«Resultatet av digitaliseringen er at vi har redusert veldig mye manuelt arbeid, og er online til enhver tid…»

SAR AS

Fra sjåførterminal til mobilapplikasjon for SAR AS

Nå blir informasjonsflyten håndtert mellom kontor og sjåfør digitalt. Dette gjør at informasjonsflyten går raskere og faktureringen går hurtigere…

Autocare AS

Auto Care valgte WLCOM som leverandør av skytjenester

«Erfaringen med WLCOM er at de er fleksible, og benyttes i stor grad til rådgivning i forbindelse med innføring av nye systemer, sikkerhetsløsninger og innkjøp av klientutstyr…»

Orbit Arena AS

Pålitelig drift i nye lokaler for Orbit Arena

«Resultatet av digitaliseringen er at vi har redusert veldig mye manuelt arbeid, og er online til enhver tid…»

Mathiesen Eidsvold Værk ANS

Enklere hverdag med stabil IT-drift

«For oss er det viktig at vi har en partner vi kan ha fast kontakt med, og rådføre oss i valg av nye løsninger…»

Maskinstyring AS

Maskinstyring valgte WLCOM som sin samarbeidspartner

Digitalisering er et viktig område for Maskinstyring AS som er en leverandør av fremtidsrettede løsninger for entreprenører, byggherrer, arkitekter og konsulenter. Med WLCOM som vår samarbeidspartner kan vi fokusere på våre kjerneoppgaver…