Avfall og gjenvinning

Forretningssystem for avfall og gjenvinning, tilpasset dagens krav og skreddersydd for dine oppgaver.

Optimaliser driften av ditt avfallsanlegg

Vår bransjeløsning for avfall og gjenvinning er utformet for å gi effektivitet og datakvalitet i alle ledd. Vi har en visjon om å skape mest mulig automatisk sammenhengende dataflyt i hele kundens virksomhet, ut mot kunde og leverandører. 

En sentral del av løsningen er å sikre god datafangst i alle ledd fra transaksjoner knyttet til bilvekter, hjullastervekter, båndvekter og andre instrumenter. Løsningen er helt uavhengig av vektleverandør og kan integreres mot alle typer vekter i din bedrift.

Ordre

Motta bestillinger fra kunder via EDI eller la kundene legge sine bestillinger i WEB-portalen som overfører salgsordrene rett inn i Online Scale. Priser og rabatter vedlikeholder dere enkelt i sentrale registre, slik at kundene blir fakturert for riktig pris.
 • Selvbetjent løsning for bestilling på WEB
 • Integrasjonsmuligheter med andre systemer
 • God oversikt over alle ordre statuser
 • Mottak / Utlevering

  • Automatisk vektregistrering, og software for mottak eller utlevering av varer/fraksjoner og tjenester.
  • Systemstøtte for stikkeprøvekontroll for deponi
  • Avviksregistrering
   • Drivere, integrasjoner, PLS, sensorer, terminaler og vekter.

  Lagerhold

  Få oversikt over dine fraksjoner.
  • Lagerhold av varer/fraksjoner; IT-støtte i sortering.
  • Containerveiing
  • Vektsystem for automatisk vektregistrering

  Adgangskontroll

  Med Online Scale™ har  du full kontroll på anlegget. Velg mellom flere løsning for identifisering og adgangskontroll.
 • Sjåførterminaler
 • Identifisering med bruk av RFID
 • ANPR (Automatisk skiltgjenkjennelse)
 • Automatisk identifisering med brikke i bil
 • Ordre på anlegg

  Rapporter / Analyse

  God oversikt med tilpassede rapporter eller standardrapporter i Online Scale.
 • Kraftig rapporteringsmotor
 • Fra enkle faste rapporter til bruk av kjent pivotfunksjonalitet
 • Tilgang til rapporter i WEB
 • Eksport eller dataintegrasjon mot datavarehus eller BI løsninger
 • Produksjonsstøtte

 • Flytting av innsatsfaktorer/råvarer i produksjonsprosess.
 • Driftsjournalføring, spesielt egnet for flis -og pukk produksjon e.l.
 • Oppgave/ordreløsning
 • Transport

  Få oversikt over oppdrag, prosjekter og kapasitet med transportstyring for anlegg- og massetransport. Kjøreordrekontor og app for sjåfører

  Betaling

  Betalingsløsninger for ekspedering av privat og næring.
 • Prismatrise med stor fleksibilitet i konfigurering og automatikk.
 • Kasseløsning som en del av bransjeløsningen. Legg til artikler, priser og kunder enkelt i Online Scale.
 • Betalingsautomat
 • Finans, lønn og HR

  Vi kan integrerer mot de fleste løsninger for økonomi, lønn og HR. Ser du også etter en løsning for dette, leverer vi moderne og brukervennlige økonomi/HR systemer fra Visma, tett integrert med vår bransjeløsning for avfall og gjenvinning.

  Fra sjåførterminal til mobilapplikasjon for SAR AS

  Etter innføringen av ny programvare har vi fått en mer strømlinjeformet hverdag. Tidligere var vi avhengig av å legge inn ordre manuelt i økonomisystemet og skrive ut kjøreoppdrag i papirform til våre sjåfører. Med kontinuerlige statusoppdateringer, er det også slik at kontoret har full kontroll på hvor hver enkelt ordre er i sin egen prosess. Hurtig inn- og utveiing med automatisk vekt på mobil løser også opp i køproblematikk. Nå blir informasjonsflyten håndtert mellom kontor og sjåfør digitalt. Dette gjør at informasjonsflyten går raskere og faktureringen går hurtigere, sier Jørn Bakken Operativ Leder, Sar Sandnessjøen.