Online Scale™ Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning

Tilfredsstill bransjens krav og utfordringer

Økt forbruk bidrar til at avfallsmengdene vokser. Den totale avfallsmengden i Norge har vokst med nesten 40 prosent siden 1995. Samtidig gjenvinnes mer avfall enn noen gang. 

Hverdagen i avfalls- og gjenvinningsbransjen er preget mye av løse bilag, kontanter og kvitteringer og mye manuelt forarbeid før man kommer til fakturering og registrering. Dataflyten er ofte ikke optimalisert og viktig informasjon må registreres flere ganger i ulike systemer – dette gir liten effektivitet i bedriften.

Økt krav til effektivitet og lønnsomhet, krever gode løsninger som automatiserer og sikrer dataflyten og reduserer de manuelle oppgavene. Det er viktig at forretningskritisk informasjon registreres en gang og at korrekt datagrunnlag er tilgjengelig hele tiden.

Utviklet for avfall og gjenvinning

En sentral del av Online Scale™ er å sikre god datafangst i alle ledd fra transaksjoner knyttet til bilvekter, hjullastervekter, båndvekter og andre instrumenter. Løsningen er helt uavhengig av vektleverandør og kan integreres mot alle typer vekter i din bedrift. Det er ikke vektene som gjør deg god, men det er systemet bak vektene som gjør deg suveren i bransjen!

Full kontroll på virksomheten med 360° funksjonalitet

I mer enn 20 år har vi i WLCOM AS utviklet vår bransjeløsning for avfall og gjenvinning. Vi kjenner utfordringer dine, og vi tilbyr løsninger som gir bedre effektivitet og bedre dataflyt. 

 • Digital samhandling
 • Kontroll på verdiene og lønnsomheten
 • Bransjens beste funksjonalitet
 • Økt effektivitet i drift og administrasjon

Adgangskontroll

Med Online Scale™ har  du full kontroll på anlegget. Velg mellom flere løsning for identifisering og adgangskontroll.

 • Sjåførterminaler
 • Identifisering med bruk av RFID
 • LPR (license plate recongnition) teknologi
 • Automatisk identifisering med brikke i bil

Mottak / utlevering

 • Automatisk vektregistrering, og software for mottak eller utlevering av varer/fraksjoner og tjenester.
 • Systemstøtte for stikkeprøvekontroll for deponi
 • Avviksregistrering
  • Drivere, integrasjoner, PLS, sensorer, terminaler og vekter.

Lager

Få oversikt over dine fraksjoner.

 • Lagerhold av varer/fraksjoner; IT-støtte i sortering.
 • Containerveiing
 • Automatisk vektregistrering

Rapporter / Analyse

God oversikt med tilpassede rapporter eller standardrapporter i Online Scale.

 • Kraftig rapporteringsmotor
 • Fra enkle faste rapporter til bruk av kjent pivotfunksjonalitet
 • Tilgang til rapporter i WEB
 • Eksport eller dataintegrasjon mot datavarehus eller BI løsninger

Ordre

Motta bestillinger fra kunder via EDI eller la kundene legge sine bestillinger i WEB-portalen som overfører salgsordrene rett inn i Online Scale. Priser og rabatter vedlikeholder dere enkelt i sentrale registre, slik at kundene blir fakturert for riktig pris.

 • Selvbetjent løsning for bestilling på WEB
 • Integrasjonsmuligheter med andre systemer
 • God oversikt over alle ordre statuser

Produksjon

 • Flytting av innsatsfaktorer/råvarer i produksjonsprosess.
 • Driftsjournalføring, spesielt egnet for flis -og pukk produksjon e.l.
 • Oppgave/ordreløsning

Transport

Få oversikt over oppdrag, prosjekter og kapasitet med transportstyring for anlegg- og massetransport. Kjøreordrekontor og app for sjåfører

Betaling

Betalingsløsninger for ekspedering av privat og næring.

 • Prismatrise med stor fleksibilitet i konfigurering og automatikk.
 • Kasseløsning som en del av bransjeløsningen. Legg til artikler, priser og kunder enkelt i Online Scale.
 • Betalingsautomat

Økonomi

WLCOM leverer moderne og brukervennlige økonomi/HR systemer fra Visma, som en del av WLCOM sin bransjeløsning.

Hvorfor velge WLCOM?

WLCOM AS sitt fokus siden 1992 er å levere gode bransjeløsninger med reell verdi for industriell produksjon, næringsmiddelbransjen, avfall og gjenvinning og asfalt, pukk og grus (APG). 

WLCOM har en stor kundeportefølje bestående av anerkjente selskaper både lokalt, regionalt og det nordiske markedet.

Hvorfor bransjeløsning?

Med en bransjeløsning får du velprøvd løsning, tilpasset dagens krav fra kjeder, nasjonale myndigheter og EU, skreddersydd for dine oppgaver.

Designet for å dekke behovene for virksomheter i samme bransje med en helhetlig løsning fra samme leverandør.

Hvordan jobber vi?

I en tett dialog med våre kunder er vi alltid på jakt etter nye digitale løsninger for avfall -og gjenvinningbransjen. Våre bransjekonsulenter besitter en utfyllende kompetanse, en velprøvd prosjektmetodikk og et sterkt  fokus på gevinstrealisering. Dette føler vi er oppskriften for  å lykkes, sammen med våre kunder.

Book en time med våre rådgivere

Hva får du i en gratis rådgivningstime?

 • 20 min analyse av ditt behov
 • 30 min presentasjon av bransjeløsningen
 • 10 min om planen videre