Bransjeløsning

Bransjeløsning

Hvorfor bransjeløsning?

Med en bransjeløsning får du velprøvd løsning, tilpasset dagens krav fra kjeder, nasjonale myndigheter og EU, skreddersydd for dine oppgaver.

Designet for å dekke behovene for virksomheter i samme bransje med en helhetlig løsning fra samme leverandør.

Nærings -og nytelsesmidler

Vår bransjeløsning for næringsmiddel er utformet for å gi effektivitet og datakvalitet i alle ledd. Vi har en visjon om å skape mest mulig automatisk sammenhengende dataflyt i hele kundens virksomhet, ut mot kunde og leverandører. 

Bergindustri

Forretningssystem for Asfalt og Bergindustri, tilpasset dagens krav og skreddersydd for dine oppgaver. Med vår bransjeløsningen sikrer du deg god datafangst i alle ledd fra transaksjoner knyttet til bilvekter, hjullastervekter, båndvekter og andre instrumenter.

Avfall og gjenvinning

Optimaliser driften av ditt avfallsanlegg. Med vår bransjeløsningen sikrer du deg god datafangst i alle ledd fra transaksjoner knyttet til bilvekter, hjullastervekter, båndvekter og andre instrumenter. Løsningen er helt uavhengig av vektleverandør og kan integreres mot alle typer vekter i din bedrift.

Prosessindustri

For prosessindustri løser vi utfordringene knyttet til vare-, informasjonsflyt og lagerlogistikk. Vår industrielle programvare fungerer som bindeleddet mellom målenheter (sensorer, følere, vekter, PLS m.m.) og ditt ERP-system.

Hvorfor velge WLCOM?

WLCOM AS sitt fokus siden 1992 er å levere gode bransjeløsninger med reell verdi for industriell produksjon, næringsmiddelbransjen, avfall og gjenvinning og asfalt, pukk og grus (APG). 

WLCOM har en stor kundeportefølje bestående av anerkjente selskaper både lokalt, regionalt og det nordiske markedet.

Hvordan jobber vi?

I en tett dialog med våre kunder er vi alltid på jakt etter nye digitale løsninger for våre bransjer. Våre bransjekonsulenter besitter en utfyllende kompetanse, en velprøvd prosjektmetodikk og et sterkt  fokus på gevinstrealisering. Dette føler vi er oppskriften for å lykkes, sammen med våre kunder.