Adgangskontroll

Med automatisk identifisering av kunde og kjøretøy tilrettelegger du for mer effektiv adgangskontroll og gjennomkjøring til anlegget, uavhengig om det er privat- eller bedriftskunde. Med raske og lett forståelige selvbetjente løsninger bruker dine kunder mindre tid på brovekten, hindrer kødannelse og misforståelser. Med bruk av selvbetjente løsninger for kontroll og registrering av vekt kan du bruke ressurser til mer verdiskapende arbeid på anlegget.

Effektiv regulering av trafikk på anleggsområde

Vår bransjeløsning for prosessindustri hjelper deg med å optimalisere dine interne prosesser og gir deg full overblikk og kontroll av hva som foregår. Med kontroll over driftsoppgaver i sanntid har du alltid de beste forutsetningene for effektiv og lønnsom drift.

Sjåførterminal

Driftsikker selvbetjent sjåførterminal med bruk av kundekort. Perfekt for de som ønsker selvbetjening 24/7.

Portstyring

For kunder med behov for ekstra adgangskontroll kan vår bransjeløsning kobles mot porter og bommer på anlegget.

Bom- og lysstyring

Med bruk av bom -og lysstyring minsker du sannsynligheten for besøk av uvedkommende, samtidig som besøkende er avhengig av full stans og riktig uført veiing for å oppnå tilgang på anlegget.

Automatisk kjøretøygjenkjenning (AVI)

Driftssikker selvbetjent sjåførterminal med bruk av kundekort. Perfekt for de som ønsker selvbetjening 24/7.

Automatisk skiltgjenkjenning (LPR)

Med bruk av automatisk skiltgjenkjenning (LPR) blir kunders skiltnummer identifisert ved inn- og utkjøring til anlegget.

Vi benytter moderne kamerateknlogi fra Axis

Axis Application Development

Application Development Partner

Bransjesoftware fra WLCOM er kompatibel med Axis sine løsninger for kameraovervåkning.

Authorised Partner

WLCOM er en autorisert Axis partner.