Fra sjåførterminal til mobilapplikasjon for SAR AS

SAR tilbyr totalløsninger innen avfallhåndtering av både offshore -og landbaserte industri. En del av tilbudet til markedet er utleie, utsett og henting av avfallscontainere. SAR Sandnessjøen var på markedet og så etter en mer effektiv måte å håndtere sine transportoppdrag, samt veie sine avfallscontainere mer effektivt. Løsningen ble et system for transportstyring, tilpasset med automatisk vekt inn på mobil. Kundene til SAR kjøper fra SARs omfattende produkt og tjenestespekter og får faktura i henhold til sine avtaler.

Med fokus på ny teknologi

Utfordringen til oppdragsgiver var effektiv administrasjon av oppdrag for utsetting og henting av containere. Prosessen med vektregistrering på sjåførterminal ble evaluert og ble besluttet at kunne optimaliseres og moderniseres. Med bestillinger som kommer inn daglig fra kundene på nær sagt alle måter; via epost, telefonhenvendelser og direkte til sjåfører, var effektiv behandling og administrasjon nødvendig.

Med tett dialog med oppdragsgiver kom partene frem til at en tilpasning av WLCOMs programvare for transportstyring vil kunne løse opp flere floker. Ved å benytte moderne teknologi og skytjenester, sørget oppdragsgiver og WLCOM for å fjerne behovet for en ny sjåførterminal. Tilpasning av mobilapplikasjonen for sjåfører ble modifisert med automatisk verdi fra brovekten.

Hele programvaren ligger på en egen Azure tenant som er satt opp av WLCOM. Med Azure tjenester gis de forskjellige brukere riktig type tilgang til løsningen. Microsoft Windows Virtuell desktop (WVD) løsning er benyttet for kontorpersonell. WVD er en omfattende desktop og applikasjons virtualiseringstjeneste som kjører på Azure. Den totale teknologiske løsningen med Azure binder sammen programvare applikasjoner for administrasjon, applikasjon på mobil, og automatisk vektsignal fra brovekt inn i mobilapplikasjon.

En mer strømlinjeformet hverdag

Etter innføringen av ny programvare har vi fått en mer strømlinjeformet hverdag. Tidligere var vi avhengig av å legge inn ordre manuelt i økonomisystemet og skrive ut kjøreoppdrag i papirform til våre sjåfører. Med kontinuerlige statusoppdateringer, er det også slik at kontoret har full kontroll på hvor hver enkelt ordre er i sin egen prosess. Hurtig inn- og utveiing med automatisk vekt på mobil løser også opp i køproblematikk. Nå blir informasjonsflyten håndtert mellom kontor og sjåfør digitalt. Dette gjør at informasjonsflyten går raskere og faktureringen går hurtigere, sier Jørn Bakken Operativ Leder, Sar Sandnessjøen.

Prosjektgjennomføring

WLCOM leverer programvare og moderne teknologiske tjenester. Dette oppdraget omfattet programvare tilpasning, testing, installasjon, driftsettelse og opplæring.