Digitalisering av pukkverket for Frøseth AS

Utfordringer

Med produksjon på ca. 1 million masser i året var det mye manuell håndtering av veiesedler og annen innsamling av data fra sine 8 – 10 anlegg. Frøseth hadde også utfordringer knyttet til krav fra kontrollrådet vedrørende driftsjournalføring. I tillegg trengte de bedre håndtering av all massetransport til sine kunder.

Løsning

Med Wlcoms bransjeløsning samles dataene automatisk i ett system, enten det gjelder veiesedler, lagerstyring, transport eller driftsjournalføring. Nå er administrasjonen 100% online til enhver tid.

Resultat

Frøseth har nå digitalisert sin virksomhet, som gir dem en mye mer effektiv arbeidshverdag. Lapper, penn og papir er nå historie. Systemet samler inn data fra hjullastere, brovekter og lastebiler automatisk, og gjør administrasjonen mer effektiv.
Er du kunde hos Frøseth får du tilgang til egne kjøp på Internett. Webløsningen gjør det mulig for kundene å kontrollere og administrere egne kjøp, som gjør det enklere å viderefakturere. Med den nye transportløsningen håndterer sjåførene nå ordrer, bestillinger og leveranser digitalt. Kort fortalt, en forenkling av hverdagen til Frøseth.

Frøseth AS er totalleverandør av sand, grus, pukk og asfalt-produkter. Med sine 8 -10 masseuttak produserer de ca. 1 million tonn grov og finknust masse i året. Med Wlcoms bransjeløsning for asfalt, pukk, grus og andre byggeråstoffer tar Frøseth digitale grep for en mer effektiv hverdag.

Tilgang til våre data til enhver tid

«For oss har det vært en overgang fra tradisjonelt bruk av penn og papir, til å bli mer automatiske og digitale. En av de største fordelene er at vi nå har tilgang til våre data til enhver tid.

Vi er nå online i både produksjon og salg, og har fått full kontroll på varelageret. Resultatet av digitaliseringen er at vi har redusert mye manuelt arbeid, er online til enhver tid og fakturerer hurtigere.» Arild Frøseth, Daglig leder i Frøseth AS