Handl Norway

Handl Norway valgte grossistløsning fra WLCOM

Handl Norway har opplevd stor vekst siden oppstarten av selskapet i 2018. Vi kjøper en stor mengde varer fra hele verden, og distribuerer videre til alle dagligvarekjedene i Norge. Vi jobber i en kompleks bransje med store krav til sporing og dokumentasjon, noe som gjør det helt nødvendig med gode systemer for å ivareta krav og regler i det daglig arbeidet.

For oss er det viktig at vi har løsninger som kan kan tilrettelegge for videre vekst og nye utvidelser av vareporteføljen på enkel og smidig måte. Tidligere har vi brukt flere ulike systemer for å løse oppgaver knyttet til lagerstyring, ordrebehandling og fakturering. Det nye forretningssystemet fra WLCOM gjør det mulig for oss å samle alle funksjonene vi trenger i et forretningssystem, noe som gir oss god sporing og dokumentasjon i hele vareflyten. Nå kan vi utføre oppgavene mer effektivt, og den ledige tiden kan vi bruke på andre viktige oppgaver, sier Heidi Bruun Woldsnes, Daglig Leder i Handl Norway.