Næringsmiddel

Næringsmiddel

Bransje-ERP for næringsmiddel, tilpasset dagens krav og skreddersydd for dine oppgaver.

Nøkkelutfordringer for bransjen

Økende konkurranse, krav fra myndigheter og forbrukere, bransjestandarder, samt skjerpede krav fra de store dagligvarekjedene gir store utfordringer til IT-systemene til bedrifter innen næringsmiddel.

Stadig mer av informasjonsflyt og vareflyt forutsettes å skje mer eller mindre automatisk for at alle ledd i kjeden skal kunne oppfylle de høye kravene og samtidig være lønnsomme. De store kundene krever dette, og leverandørene blir avhengig av automatisering og struktur for å kunne være lønnsomme under disse strenge rammebetingelser.

Kundereferanse

Handl Norway AS

Play Video

Alt du trenger, i en ERP-løsning for næringsmiddel

Vår bransjeløsning er utformet for å gi effektivitet og datakvalitet i alle ledd. Vi har en visjon om å skape mest mulig automatisk sammenhengende dataflyt i hele kundens virksomhet, ut mot kunde og leverandører. 

I tillegg til å levere et komplett system har vi konsulenter med lang erfaring og bransjekunnskap, som kan bistå med ytterligere tilpasninger, implementering og rådgivning for din bedrift innen næringsmiddel.

Motta bestillinger fra kunder via EDI eller la kundene legge sine bestillinger i WEB-portalen.

Priser og rabatter vedlikeholder dere enkelt i sentrale registre, slik at kundene blir fakturert for riktig pris.

Moderne lagerløsning som gir effektive plukk, pakk og tellerutiner basert på digitale prosesser.

 • Flere ekspedisjons -og lagersteder
 • Riktig rullering av lager – FIFO/FEFO 
 • Automatisk generering og overføring av følgeseddel og fraktdokumenter til mottaker.
 • Oversiktlig lagerhold av råvarer, ferdigvarer og emballasje

Generer innkjøpsforslag og ordre for råvarer, handelsvarer eller emballasje og send dem effektivt til dine leverandører via EDI eller PDF.

 • Kontroll over forventet og reelt mottatt volum
 • Alltid oversikt over hva som til enhver tid er i bestilling og hva som er tilgjengelig på lager
 • Enkel tilgang på historiske innkjøp

visma partner

WLCOM leverer moderne og brukervennlige økonomi/HR systemer fra Visma, som en del av WLCOM sin bransjeløsning.

Les mer

 

Tilfredsstill kjedenes krav i forhold til merking i henhold til standarder som gjelder og utvikles.

 • Forbrukerpakning (F-pak)
 • Distribusjonspakning (D-pak)
 • Pall (T-pak)
 • Transport
 • Produkt
 • Hyllekant

Detaljert datafangst i prosessene som råvaremottak, produksjon og ekspedisjon gir grunnlag for rask og effektiv sporing begge veier i logistikk-kjeden.

 • Digital sporing iht. matlovens krav
 • «Kirurgisk tilbakekalling»
 • Fleksibelt dokumentarkiv gir muligheter for egne tilpasninger
 • Økt effektivitet og lønnsomhet i alle ledd

Hold oversikten over dialoger og aktiviteter med kunder. Lagre tilbud, avtaler, kontrakter og arbeidsdokumenter i CRM. Skap en god og effektiv dialog mellom kunde og organisasjon med kundeinformasjon, alltid lett tilgjengelig.

Systemstøtte for hele produksjonsprosessen, fra resept, til ferdig pakket og merket produkt.

 • Kalkuler produksjons -og pakkekostnadene på en nøyaktig måte 
 • Merking av både Forbrukerpakning (F-PAK), Distrubisjonspakning (D-PAK) og Pall (T-PAK)

Få oversikt med brukervennlige rapporter og et oversiktlig Dashboard. Du kan velge mellom et stort utvalg av std. rapporter eller tilpass rapporter etter egne kriterier fra hele systemet.

 • Pivot-funksjonalitet
 • Design skjermbilder for effektiv beslutningsstøtte

Med avansert EDI sørger løsningen for en effektiv kommunikasjon mot dagligvarebransjen.

 • Ordrebekreftelse, full og light.
 • Faktura
 • Pakkseddel, nivå 3 og 4.
 • Reklamasjon
 • Innkjøp

Effektiv kommunikasjon med dagligvaren

I et tett samarbeid med GS1 Norway følger programvaren for norske og internasjonale standarder for sporing og tilbakekalling i næringsmiddelindustrien. Med vår løsning for næringsmiddel er du klar for å møte alle krav til elektronisk kommunikasjon med norsk dagligvare.

Integrasjon mot EPD og Mediastore

Med en integrasjon mot EPD og mediastore er det slutt på tidkrevende dobbeltregistreringer av endringer eller nye produkter. Alle endringer hentes fra EPD til ERP-løsningen med et enkelt tastetrykk.

Meld deg på et av våre webinarer for næringsmiddelindustrien, eller se tidligere opptak.

16

Webinar

Mattrygghet = sporbarhet

Hvordan kan du sikre deg mot det uforutsette, samtidig som du oppfyller forbrukernes forventninger til trygge produkter? Vi ser på hvilke muligheter digitalisering av sporingsdata kan gi din bedrift.

Juni

24. mars

Grunndata – fundamentet for din bedrifts eksistens og videre vekst

GS1 Norway og WLCOM AS inviterer til webinar for bedrifter innen næringsmiddelindustrien, om viktigheten av gode grunndata og unik produktidentifikasjon.

Fra råvare til ferdig produkt

For å oppfylle de stadig skjerpede krav og forventninger som stilles til IT-løsningene er din virksomhet avhengig av en strategisk samarbeidspartner som er tett på bransjen. WLCOM leverer fleksible løsninger som er bygget for å møte næringsmiddelindustriens utfordringer.

Følg produktets utvikling fra et råvarestadie, til et ferdig pakket produkt, utlevert hos kunde. Når du velger en overgang fra mange uavhengige løsninger, til ett komplett forretningssystem, sikrer du deg:

Økonomikontroll

Automatisk datafangst fra hele verdikjeden sikrer deg kvalitet og nøyaktighet i budsjettering, prognoser og planlegging av hele virksomheten.

Leveringsdyktighet

Med alle dine forretningsprosesser, fra produksjonsstøtte, ordrehåndtering og transport, samlet i en løsning sikrer du deg en høy grad av leveringsdyktighet.

Kvalitet i alle ledd

Sikre kvalitet og kontroll over dine varer med automatisk registrering av prosesser og data i ett komplett forretningssystem.

Hva sier våre kunder?

Sørland Chips
Synnøve Finden
«I vår bransje trenger vi IT-løsninger som sikrer vår leveringsevne fra sporing av produkter til riktig fakturering. WLCOM bransjeløsninger er tilpasset våre behov og gir oss en enklere hverdag i et krevende og stadig skiftende marked.»
Liv Brekkenes
CIO - Scandza AS
Rørosmeieriet
«Som Norges fremste økologiske meieri var vi på jakt etter en løsning som kunne hjelpe oss med både dagens og ikke minst fremtidens behov innenfor logistikkområdet. Gjennom samarbeidet med WLCOM har vi fått en partner som er med oss og løser de utfordringer vi møter etter hvert som vi ekspanderer og utvikler oss.»
Trond Vilhelm Lund
Meieribestyrer - Rørosmeieriet
Roar Stang Kjøtt
«Vi valgte å ta i bruk Online Control da vi utvidet og bygde ny fabrikk for å få en løsning vi kunne vokse og utvikle oss med.»
Paal Stang
Daglig leder - Roar Stang Kjøtt

Hvorfor velge WLCOM?

WLCOM AS sitt fokus siden 1992 er å levere gode bransjeløsninger med reell verdi for industriell produksjon, næringsmiddelindustrien, avfall og gjenvinning og asfalt, pukk og grus (APG). 

WLCOM har en stor kundeportefølje bestående av anerkjente selskaper både lokalt, regionalt og det nordiske markedet.

Hvorfor bransjeløsning?

Med vår bransjeløsning for næringsmiddel får du velprøvd løsning, tilpasset dagens krav fra kjeder, nasjonale myndigheter og EU, skreddersydd for dine oppgaver.

Designet for å dekke behovene for virksomheter i samme bransje med en helhetlig løsning fra samme leverandør.

Hvordan jobber vi?

I en tett dialog med våre kunder er vi alltid på jakt etter nye digitale løsninger for APG-bransjen. Våre bransjekonsulenter besitter en utfyllende kompetanse, en velprøvd prosjektmetodikk og et sterkt  fokus på gevinstrealisering. Dette føler vi er oppskriften for  å lykkes, sammen med våre kunder.