Ola Lompa valgte vår produksjons –og logistikkløsning for næringsmiddel 

Det er en gledelig nyhet at Ola Lompa AS har valgt å kjøre et digitaliseringsløp med WLCOM og vårt produksjons -og logistikksystem for næringsmiddel.   

Programvaren skal sørge for å forenkle og forbedre en rekke prosesser. Det første og viktigste grepet vil være orientert rundt det å samle og gjenbruke samme informasjon gjennom hele verdikjeden. Dette vil gi et bedre utgangspunkt for en optimalisert planlegging av innkjøp og produksjon, noe som igjen vil kunne redusere deres plassbehov og kapitalbinding. Løsningen vil kunne dekke både tradisjonell direkteleveranse fra egne biler og leveranser via grossistleddet.   

Løsningen vil også gi effekter som:

  • Full lagerstyring og logging av alle lagerbevegelser  
  • Erstatte manuelle prosesser  
  • Nøyaktig sporing gjennom verdikjeden  
  • Sanntidsorientert data

Løsningen leveres i Microsoft Azure, som både gir markeds beste sikkerhet og tilgang til forretningssystemet uavhengig av hvor man befinner seg i verden.  Les mer om løsningen her

«For oss i Ola Lompa får vi nå kontroll på hele prosessen, fra råvare til ferdige produkt, levert hos kunde. Det vi så etter i en ny løsning var mulighetene til å kunne kontrollere vår lønnsomhet med kalkyler på effektiv måte. I tillegg til å sette oss i stand til å levere til grossistleddet» Belinda Kamp Silkoset, Daglig Leder i Ola Lompa AS.