Optimalisering av produksjon og salg: Nordasfalt AS’ reise med ECIT WLCOM AS

Nordasfalt AS er en anerkjent asfaltentreprenør med hovedkontor i Bodø. Selskapet ble stiftet i 1988 og har 194 ansatte. I 2022 hadde de omsetning på ca. 600 millioner kroner. Selskapet spesialiserer seg på salg og produksjon av asfalt, grus, singel og pukk. Nordasfalt AS leverer ca. 200.000 tonn asfalt til offentlige og private prosjekter årlig, og omsetter ca. 600 tusen tonn pukk og grus fra sine utsalgssteder i Bodø-område, Fauske og Narvik. Nordasfalt har vært kunde av ECIT WLCOM AS siden februar 2020.

Nordasfalt skal gjennom kontinuerlig utvikling av virksomheten, befeste sin posisjon som en av landsdelens fremste leverandører innen sitt felt. De skal forbli synlig i markedet ved hele tiden å styrke sin kompetanse, samtidig som de hever kvaliteten på sine produkter og tjenester.

Utfordring

Nordasfalt AS stod overfor utfordringer med å samle inn data fra flere anlegg og konsolidere dem for å effektivisere drifts- og faktureringsprosesser. Tidligere brukte Nordasfalt separate systemer og manuelle rutiner for å oppnå en oversikt over produksjon og salg, noe som var både tidkrevende og ineffektivt. Disse systemene var ikke integrert med regnskapssystemet Visma Business, noe som medførte betydelig ekstraarbeid.

Løsning

Kunden valgte å erstatte de eksisterende løsningene med vår bransjeløsning for salg av asfalt, pukk og grus. Hjullastere ble utstyrt med en salgsløsning direkte på nettbrettet, som henter vektverdier fra hjullastervekten. Dette eliminerer potensielle feilregistreringer av vektverdier og reduserer tiden som kreves for hver fraksjon som håndteres på anlegget. Brovekter ble også integrert i systemet og tillater selvbetjening via en sjåførterminal. Bransjeløsningen har også støtte for å knytte flere selskaper og anlegg i et felles grensesnitt, noe som skaper god oversikt over alle deres anlegg i sanntid for administrasjonen i Nordasfalt.

Resultat

Nordasfalt har nå fått fjernet flere potensielle manuelle feilkilder, gått fra flere forskjellige løsninger til en komplett programvare.

Salgene fra både hjullaster og sjåførterminal blir sendt automatisk for videre behandling hos administrasjonen til Nordasfalt, noe som gjør faktureringsprosessen mer strømlinjeformet. Resultatet er at Nordasfalt nå har en effektiv og pålitelig løsning som gir dem full oversikt til enhver tid.

«Den nye løsningen har gitt oss fullstendig oversikt over salg og fakturering. Ved å ha ett system for både brovekter og hjullastere har vi fått en større kontroll og er blitt mer effektive. Jeg vil også fremheve den profesjonelle og framoverlente holdningen fra ECIT WLCOM AS gjennom hele implementeringsprosessen. Deres team har vært samarbeidsvillige og vist forståelse for våre spesifikke behov og utfordringer.» Økonomidirektør, Trude Kristiansen i Nordasfalt AS