Orbit Arena AS

Pålitelig drift i nye lokaler for Orbit Arena

Kort om leveransen


Nettverk / WIFI

Citrix-løsning / ASP

Klientutstyr

Microsoft 365

Sikkerhet

Konsulenttjenester

Med nytt kontorbygg var Orbit avhengig av å benytte en IT-leverandør, til å bistå i arbeidet med å finne gode løsninger for oss i det nye lokalet. Orbit Arena har et bredt spekter av tjenester og produkter, som gjør det nødvendig med en pålitelig og sikker drift. Før flytteprosessen valgte vi en ASP-plattform via WLCOM, noe som gjorde det mulig å flytte med svært redusert nedetid av våre datatjenester.

Det var viktig for oss å inngå avtale med et selskap med en lokal forankring, som kunne følge opp prosjektet og stille opp på kort varsel i møter og avklaringer. Med WLCOM som vår driftspartner er vi garantert gode råd og en sikker og stabil drift. Det er viktig for oss at kvaliteten er høy på drift og tjenester, sier Hanne Ulsletten, Administrerende Direktør i Orbit Arena.

OrbitArena AS er en arbeidsinkluderingsbedrift som gir mennesker nye muligheter i arbeidslivet. Vi har bred kompetanse innen rekruttering og tilrettelegging og samarbeider med Nav og arbeidsgivere i offentlig og privat sektor. Vår virksomhet leverer profesjonelle tjenester innen catering, bygg og produksjon og er samtidig en arena for arbeidstrening og opplæring.

Kunde

Orbit Arena AS

Sted

Jessheim, Viken

Mål

Lokal IT-partner

Forretningsområde

Driftspartner