Sirkula IKS valgte ECIT WLCOM som systemleverandør for sitt nye ordresystem for salg av jord

Sirkula IKS er et interkommunalt selskap som er en tjenesteleverandør til kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. I en anskaffelse av et nytt ordresystem for salg av jordmasser, falt valget på ECIT WLCOM sin bransjeløsning. 

For Sirkula IKS er det viktig at systemet er enkelt i bruk og løser utfordringene med riktig fakturagrunnlag. I tillegg til å levere ut jordmasser på sine gjenvinningsstasjoner, anskaffer Sirkula IKS samtidig en løsning fra ECIT WLCOM for utkjøring av jordmasser og henting av avfall hjemme hos husstander eller virksomheter.  Programvaren er enkel og oversiktlig og gir en rask oversikt med rapporter og statistikk.  

Hjullaster blir nå utstyrt med kraftige nettbrett med egen programvare for vektregistrering. Transportører får tilgang til egen mobilapp som gir kontinuerlig oversikt over status på kjøreoppdrag. Administrasjonen får en arbeidsflate for ordre og massesalg, trygt plassert i skyen. 

Sirkula IKS ser frem til et videre samarbeid med ECIT WLCOM og tror at den nye løsningen vil bidra til å digitalisere og forbedre deres avfallshåndteringsprosesser. «For oss er digitalisering en viktig del av fremtidens avfall -og gjenvinningshåndtering, og det å kunne samle flere av våre systembehov hos en enkelt leverandør ser vi som svært positivt,» sier Georg Hageberg, Leder næringsutvikling i Sirkula IKS.