Softwarestøtte i kjøttproduksjon for Roar Stang

Bakgrunn for prosjektet

Roar Stang AS kom til WLCOM i 2016 med en utfordring knyttet til at flere av deres systemer ikke kommuniserte med hverandre. For Roar Stang betydde dette unødvendig tidsbruk knyttet til manuelle registreringer i flere uavhengige systemer. Roar Stang så derfor etter et nytt forretningssystem, som kunne gi

  • Riktig og hensiktsmessig organisering av data
  • Redusere tidsbruk knyttet til manuelle registreringer
  • Automatisere rutiner
  • Forbedre datakvalitet for bedre beslutningsgrunnlag
  • Tilrettelegge for videre vekst
  • Digitalisering av sporingsdata

Hva bidro WLCOM med?

Løsningen ble å flytte merking, EDI-kommunikasjon med kundene (dagligvarekjedene), lager og ekspedisjon av ordre til vår forretningsløsning «Online Control 2».

Fra tidligere benyttet Roar Stang AS en frittstående merkestasjon. Denne ble erstattet med merkestasjonen fra WLCOM med mulighetene for merking av F, D -og T-Pak. Nå har Roar Stang dekket alle dine merkebehov, samtidig som de kan lagerføre sine varer med mer informasjon om batch og holdbarhet i selve merkeprosessen.

For å smidiggjøre arbeidet med grunndata, ble disse flyttet fra økonomisystemet «Visma Global» til det nye forretningssystem «Online Control 2». Med en integrasjon ble alle grunndata på kunder, leverandør og artikler overført til det nye forretningssystemet.

Salgsordre ble også flyttet til fra økonomisystemet for å kunne håndtere EDI-kommunikasjon med kjedene. Nå mottar Roar Stang ordre direkte i løsningen, ordre-bekreftelse, pakkseddel nivå 3 og faktura sendes på EDI. Ved ekspedering av ordre på lager, registreres batch, holdbarhet og antall, slik at Roar Stang AS alltid opprettholder god sporing ut mot hver kunde.

For å oppnå en bedre sporing og kostnadsoversikt ble nye funksjoner som innkjøp, resept, kalkyle og produksjonsordre tatt i bruk. Løsningen innebærer også at Roar Stang har full lagerstyring på sine råvarer, emballasje og andre innsatsfaktorer.

Hvilken verdi skapte dette?

Med å samle flere systembehov til et overordnet forretningssystem opplevde Roar Stang en stor tidsbesparelse knyttet til registrering av data. Med bruk av digital sporing fra leverandør til kunde, har de alltid en oversikt over hvilke råvarer som er benyttet til hvilken produksjon og hvilken batch kundene har mottatt. Ledelsen har nå tilgang til oppdaterte «live» data, som både gir et bedre beslutningsgrunnlag og forenkler planlegging av fremtidig produksjon.

«Vi valgte å ta i bruk Online Control da vi utvidet og bygde ny fabrikk for å få en løsning vi kunne vokse og utvikle oss med. Nå har vi digitalisert store deler av virksomheten, noe som gir oss store tidsbesparelser, bedre sporing og et bedre utgangspunkt for videre vekst» Paal Stang, Daglig leder i Roar Stang.