Maskinstyring AS

Maskinstyring valgte WLCOM som din samarbeidspartner

Kort om leveransen


Microsoft 365

Intune

Tanking av maskiner

Periodisk vedlikehold

Overvåkning

Maskinstyring AS har siden 2011 benyttet WLCOM som sin samarbeidspartner. Arbeidet vi utfører er avhengig av trygge og effektive løsninger, noe som øker viktigheten av en kompetent partner. For oss er det kritisk at systemene alltid er tilgjengelig, uten nedetid. Med WLCOM får vi alltid kort responstid og raske løsninger på våre forespørsler.

Vi lagrer store mengder data i vårt arbeid, og trengte derfor en løsning som kunne sikkert og effektivt håndtere store datamengder. Løsningen for oss ble et hybrid-miljø som sikrer at våre data alltid er trygt lagret lokalt og i skyen.

Digitalisering er et viktig område for Maskinstyring AS som er en leverandør av fremtidsrettede løsninger for entreprenører, byggherrer, arkitekter og konsulenter. Med WLCOM som vår samarbeidspartner kan vi fokusere på våre kjerneoppgaver, og la WLCOM sørge for at systemene fungerer til en hver tid, sier Fredrik Johannessen, Avdelingsleder/IT-ansvarlig.

Maskinstyring AS yter profesjonell bistand til alt innen maskinstyring, som salg av utstyr, modellering av datafiler, service og support. Maskinstyring AS har solid erfaring og bred kompetanse i faget, noe som gjør oss til en naturlig samarbeidspartner for entreprenører, byggherrer, arkitekter og konsulenter.

Kunde

Maskinstyring AS

Sted

Dal, Viken

Mål

Strategisk samarbeidspartner

Forretningsområde

IT-leverandør

Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp

Resepsjon: 63 91 20 00

Support: 63 91 20 09

© 2021 WLCOM AS – Tlf:+47 63 91 20 00post@wlcom.no – Org. no. 982 826 233 – Personvernerklæringen