Hva får du med Visma.net?

Automatiser manuelle prosesser med Visma.net. Et komplett og moderne ERP-system i skyen.

En perfekt løsning for mellomstore og store bedrifter, som ønsker å effektivisere interne rutiner og redusere sine kostnader.

Fordeler med Visma.net Financials

 • Send og motta elektronisk faktura
 • En løsning som følger nasjonale og internasjonale lovverk
 • Ingen store kostnader knyttet til oppgradering eller servere
 • Skalerbar tilgang med alle enheter
 • Et økonomisystem som vokser med din bedrift
 • Tilgang til regnskap, ferie, fravær, utlegg og faktura, alt samlet i én app
 • Høy grad av sikkerhet med to-faktor autentisering
 • Tilgang til bedriftens status i sanntid med oppdaterte rapporter og dashboard

Hva får du med Visma.net?

Automatiser manuelle prosesser med Visma.net. Et komplett og moderne ERP-system i skyen.

En perfekt løsning for mellomstore og store bedrifter, som ønsker å effektivisere interne rutiner og redusere sine kostnader.

Fordeler med Visma.net Financials

 • Send og motta elektronisk faktura
 • En løsning som følger nasjonale og internasjonale lovverk
 • Ingen store kostnader knyttet til oppgradering eller servere
 • Skalerbar tilgang med alle enheter
 • Et økonomisystem som vokser med din bedrift
 • Tilgang til regnskap, ferie, fravær, utlegg og faktura, alt samlet i én app
 • Høy grad av sikkerhet med to-faktor autentisering
 • Tilgang til bedriftens status i sanntid med oppdaterte rapporter og dashboard
automatikk

Automatikk

Frigi tid med automatisert håndtering av faktura, bank, godkjenningsflyt og myndighetrapportering.

Alltid oppdatert

Frigi tid med automatisert håndtering av faktura, bank, godkjenningsflyt og myndighetrapportering.

reduserte kostnader

Reduserte kostander

Frigi tid med automatisert håndtering av faktura, bank, godkjenningsflyt og myndighetrapportering.

automatikk

Automatikk

Frigi tid med automatisert håndtering av faktura, bank, godkjenningsflyt og myndighetrapportering.

Alltid oppdatert

Frigi tid med automatisert håndtering av faktura, bank, godkjenningsflyt og myndighetrapportering.

reduserte kostnader

Reduserte kostander

Frigi tid med automatisert håndtering av faktura, bank, godkjenningsflyt og myndighetrapportering.

Tilleggsmoduler

Med Visma.net har du mulighet til å kjøpe tilleggtjenester for automatisering og effektivisering av flere deler av virksomheten.

Visma.net Autocollect automatiserer arbeidet med purringer og inkasso.
Du kan velge å automatisere hele eller deler av innfordringsprosessen, der sakene blir håndtert av Visma Collectors, Visma sitt eget inkassobyrå.

Visma.net Expense er en nettbasert løsning for føring av reiseregninger og utlegg.
De ansatte tar et bilde av kvitteringen, løsningen tolker og foreslår dato, valuta og beløp.
Data sendes automatisk videre til lønnsystemet.

Noen av fordelene med Expense

 • Integrert GPS-løsning som logger kjørelengde, kjørerute og bompengeutgifter
 • Reiseregninger og utlegg sendes automatisk til godkjenning.

Les mer om Visma.net Expense i eget produktark fra Visma

Med Visma.net Absence kan de ansatte enkelt søke om ferie eller registrere fravær på mobilen.

Fordeler

 • Ledere, ansatte og lønningsansvarlige bruker mindre på fraværshåndtering
 • Gjør det enkelt for ledere å godkjenne eller avvise forespørsler om fravær
 • Sørger for korrekt registrering av fravær

Les mer om flere fordeler med Visma Absence i eget produktark fra Visma

Med Visma.net Approval kan du utføre fakturagodkjenning, utlegg, ferie og timelister eller behandle søknader og ferie og fravær på nett og mobil.
Du har alltid komplett oversikt og blir varslet når du en ny oppgave som må godkjennes.

Visma.net Autoinvoice gjør det mulig å sende efaktura direkte fra økonomisystemet
og rett inn i mottakers økonomisystem eller en privatkundes nettbank.

 • Mindre administrasjon knyttet til fakturering og fakturamottak
 • Alle dine data ligger trygt plassert i skyen, alltid oppdatert
 • Raskere innbetaling med elektronisk faktura
 • Støtter faktura i alle formater

Med Visma.net Autopay håndterer du alle banktransaksjoner rett i økonomisystemet.

Flere fordeler med Visma.net Autopay

 • Oversikt over alle betalinger på ett sted
 • Automatisk kobling av åpne fakturaer mot innkommende betalinger
info

Pris for Visma.net Financials

Prisen for pakken er ikke inkludert tilpasninger, integrasjoner, implementeringer eller support. Ta kontakt med en av våre rådgivere for en behovskartlegging og prisestimat.

Basic Financials

fra kr 1200,- pr. mnd
 • Inkludert 1 bruker 1 firma
 • Ekstra bruker 400,- /mnd
 • Ekstra firma 200,- /mnd

Standard Financials

fra kr 1500,- pr. mnd
 • Inkludert 1 bruker 1 firma
 • Ekstra bruker 400,- /mnd
 • Ekstra firma 200,- /mnd

Advanced Financials

fra kr 2900,- pr. mnd
 • Inkludert 1 bruker 1 firma
 • Ekstra bruker 400,- /mnd
 • Ekstra firma 200,- /mnd

Basic Financials

Fra 1200,- / MND

Inkludert 1 bruker 1 firma

Ekstra bruker NOK 400,- /mnd

Ekstra firma NOK 200,- /mnd

Kort om Basic

For deg som trenger en effektiv og automatisert regnskapsløsning i skyen. Denne pakken dekker alle sentrale forretningsprosesser, som regnskap og reskontro, elektronisk fakturaflyt og bankhåndtering.

Prisene er hentet fra Visma.no* Vi forsøker å holde prisene oppdatere til enhver tid, men det kan forekomme prisjusteringer hos Visma. Priser fra Visma.no vil alltid være gjeldende pris på produktet.

Standard Financials

Fra 1500,- / MND

Inkludert 1 bruker 1 firma

Ekstra bruker NOK 400,- /mnd

Ekstra firma NOK 200,- /mnd

Kort om Standard

For deg som trenger en effektiv og automatisert regnskapsløsning i skyen. Pakken omfatter samme funksjonalitet som Basic-pakken, samt funksjonalitet for håndtering av driftsmidler og avskrivninger.

Prisene er hentet fra Visma.no* Vi forsøker å holde prisene oppdatere til enhver tid, men det kan forekomme prisjusteringer hos Visma. Priser fra Visma.no vil alltid være gjeldende pris på produktet.

Advanced Financials

Fra 2900,- / MND

Inkludert 1 bruker 1 firma

Ekstra bruker NOK 400,- /mnd

Ekstra firma NOK 200,- /mnd

Kort om standard

For deg som trenger en effektiv og automatisert regnskapsløsning i skyen. Pakken omfatter samme funksjonalitet som Standard-pakken, samt håndtering av flere selskaper med konserninterne transaksjoner og konsolidering.

Prisene er hentet fra Visma.no* Vi forsøker å holde prisene oppdatere til enhver tid, men det kan forekomme prisjusteringer hos Visma. Priser fra Visma.no vil alltid være gjeldende pris på produktet.

Full kontroll på lageret med Visma Logistics

Kombiner logistikk og finans med Visma.net. Skaff deg full kontroll på alt fra salg, innkjøp og lagerbeholdning.

Les mer om Visma Logistics her..

Visma Logistics

Kontaktinformasjon

WLCOM AS

Industrivegen 23A

2069 Jessheim, Norge/Norway

Telefon: 63 91 20 00

Epost: post@wlcom.no

Facebook:

https://www.facebook.com/WLCOM.AS/

Book en demo

Ser på du Visma.net, men er usikker på om det passer din virksomhet?
Våre rådgivere står klare for å besvare spørsmål du har om løsningen.
Trykk på «Send forespørsel» for en uforpliktende prat om Visma.net med en Visma rådgiver.