Fossens eftf AS valgte vårt system for salg av masser fra hjullaster og brovekt

Fossens efts. AS har valgt å kjøre et digitaliseringsløp med WLCOM. Valget falt på vår bransjeløsning for asfalt og bergindustri.

Fossens eftf. er en leverandør av de fleste typer sand og singel, med lokasjon på Brennemoen grustak ved Mysen. De siste årene har Fossens efts opplevd en stabil vekst, noe som har gjort behovet for økt kapasitet og mer systemstøtte nødvendig.

Programvaren skal i hovedsak sørge for å forenkle og effektivisere prosessene knyttet til salg og mottak av masser. Den nye løsningen gjør det mulig å håndtere salg direkte fra nettbrett i hjullaster. Programvaren henter automatisk inn vekten fra Loadtronic 3 ved tipp, slik at sjåfør kan konsentrere seg om effektiv kjøring. I tillegg tar programvaren og sørger for selvbetjening på brovekta med sjåførterminal.

Dagens sjåførterminal blir gjenbrukt og oppgradert med nyere hardwarekomponenter. Inn -og utkjøring blir også utstyrt med Axis kamerateknologi for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon og kontroll ved inn -og utkjøring over brovekt. Nå kan kunder betjenes over brovekt og i hjullaster. Salgene samlet på et sted, noe som gjør enklere å holde kontroll for Fossens eftf AS.

«Det nye forretningssystemet gjør det mulig for oss å møte en økt etterspørsel i markedet. Det var også et stort pluss at vi kunne fortsette å bruke mye av det vi allerede har fra før. Vi så etter løsninger som kunne samle salgene fra både brovekt og hjullaster. Det fant vi hos WLCOM.» Ingar Jensen, Daglig leder i Fossens efts. AS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les mer Personvernerklæring. Du kan når som helst melde deg av vårt nyhetsbrev.