Mennesker i dagligvarebuitikk

EPD-basen og viktigheten av gode grunndata

EPD-basen og viktigheten av kvalitet på produktinformasjonen

Alle som selger produkter til den norske dagligvarehandelen, kjenner til utfordringene med produktdata som skal registreres i flere systemer. Dette er tidkrevende arbeid med potensielt mange feilkilder.

For å sitere Tradesolution: 
«Kvalitet på produktinformasjonen er nøkkelen til en vellykket lansering, og ny EPD-base gjør arbeidet knyttet til lanseringer, og tilhørende registrering av produktinformasjon, enklere, raskere og bedre! 

EPD er mer enn en database med produktinformasjon. Utnyttet fullt ut, kan EPD være et «utstillingsvindu» for dine produkter, som selges og distribueres i Norge innenfor dagligvare, KBS og servering!» Kilde: https://tradesolution.no/tjenester/epd/#1523018192019-69b22905-c3b9   

Integrasjon mot EPD-basen

Det er mange bedrifter som har ønsket seg et sted for å oppdatere sine produktdata, som kan brukes gjennom hele leveringskjeden. Med WLCOM sin integrasjon mot EPD -og mediastore-basen, hentes alt av produktdata direkte i vår løsning, Online Control™.

Dette gjør at Online Control™ er din produktdatabase (PIM), som gjør at produktdataene dine også kan brukes mot andre systemer, eller partner i din leveringskjede.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les mer Personvernerklæring. Du kan når som helst melde deg av vårt nyhetsbrev.